…

Växlande effektreglering (#väx_el)


I det här projektet utvecklar vi gränssnitt och algoritmer för att testa och utvärdera affärsmodeller för olika aktörer avseende effektoptimering i ett smart elnät.

Bakgrund

I Uppland drivs sedan 2014 ett smart elnät där villor hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden. Nu utökas projektet med ytterligare styrning i form av energilager, elbilsladdning och solceller. Den här typen av lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna ha mer förnybar el i näten och ett måste för att vi ska ha en stabil energiförsörjning i framtiden.

Målsättning

Projektet ska genom att skapa en sammarbetande plattform testa och verifiera affärsmodeller för hur de olika aktörernas samlade affärer kan delas mellan såväl elhandel, elnät och kunder. Att aktivt effektoptimera elnätet har en energieffektiviseringspotential eftersom minskade effekttoppar ger mindre förluster. En ännu större möjligheten är kanske att motverka behov av dyra renoveringar och uppgraderingar i elnätet.

Strategi

Genom att göra praktiska installationer i elnätet, riktiga testfall tillsammans med villägare och koppla ihop systemen på ett standardiserat sätt, åstadkommer vi en öppen mjukvaruplattform som kan expandera och anpassas dynamiskt. Vi öppnar även upp för fler aktörer att delta i effektreglering samt skapar ett innovationsklimat för nya affärsmodeller.

Tid

Projektet pågår från 1 januari 2017 till december 2019.

Läs även om systerprojektet #klok_el och fortsättningen Live-In Smartgrid en testbädd för smarta elnät.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


Sustainable Innovation, Upplands energi, Ngenic, Ferroamp, Chargestorm och STUNS Energi.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Projektblogg

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation