Nyhet Debatt: Enorm potential i energieffektivisering

För ett hållbart samhälle

Vi möjliggör en övergång till smarta och hållbara samhällen. Genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor, akademi, innovatörer och medlemmar genomför vi forskningsprojekt för att skala upp innovationer och accelerera omställningen.

Delningsekonomi – minskar eller ökar den konsumtionen?
29 sep
Online
Webinar
Tema: Delningsekonomi
  • 30+ projekt varje år
  • 10 verksamma år
  • 100+ genomförda projekt
  • 1k+ partners
På gång
Ladda bilen i lyktstolpen
Nyhet
Ladda elbilen direkt i lyktstolpen
Elbilarna brer ut sig i en allt snabbare takt och behovet av smidig laddning ökar ständigt. I ett pilotprojekt testades…
Läs mer
Energieffektivisering
Nyhet
Debatt: Enorm potential i energieffektivisering
Vi har länge levt i tron att Sverige har obegränsade mängder av energi till ett hyggligt pris. Nu inser vi…
Läs mer
Smartare upphandling av energiåtgärder
Nyhet
Smart upphandling av energitåtgärder åt fastighetsägare
Innan sommaren avslutades ett projekt som handlade om att skapa en upphandlingsportal för energiåtgärder med målgruppen fastighetsägare, både privata och…
Läs mer
Klimatarena Stockholm
Nyhet
Sustainable Innovation går in i Klimatarena Stockholm
Klimatarena Stockholm är ett nystartat initiativ för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län genom att effektivisera och strukturera…
Läs mer
Våra medlemmar
Våra medlemsföretag är nyckelspelare i vårt arbete med att förvandla goda idéer till innovation och verklighet.
Största bostadsbolaget i Botkyrka. Ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet.
Fagerhult utvecklar och producerar belysning för offentliga miljöer, både inomhus och utomhus.
Energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Levererar och utvecklar nya lösningar inom energi och stadsfiber och jobbar för ett hållbart Göteborg.
Inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.
Multinationell tillverkare av utomhusprodukter. Koncernen är också aktiv inom bevattningsprodukter, kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Stockholms största bostadsföretag. En av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt.
Branschorganisation som ger stöd och service Erbjuder rådgivning, konsultstöd, kurser, nätverk och information.
Vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfall är ett europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete.
En växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Missa inte inbjudningar till seminarier och nyheter om omställningen till ett hållbart samhälle.

Jag vill ta del av följande information:

Globala målen
Med hjälp av mål 17 bidrar vi till de globala målen 7, 9, 11 och 12
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster