GDPR – hantering av dina personuppgifter

Med GDPR får alla som organisationer ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Sustainable Innovation är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss när du skriver upp dig på att delta i vår kunskapsnätverk och därmed få information från oss.

Personuppgifterna behandlas av oss för att vi ska kunna skicka information till dig om evenemang och projekt. Du kan när som helst kontakta oss för att avregistrera dig. Sustainable Innovation lämnar inte ut kontaktuppgifter till tredje part, annat än det som nämns i andra punkten nedan.

Vi behandlar dina uppgifter enligt följande

• Vi lagrar ditt namn, e-post och i det fall du lämnar företagsnamn, för att kontakta dig med projektinformation och inbjudningar till evenemang.

• Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part enligt följande: MailChimp som vi gör våra utskick via, Simple Signup som är bokningstjänsten vi använder för evenemang och i vissa fall använder vi molntjänsten Dropbox för back up.

• Vi lagrar dina uppgifter i kunskapsnätverket så länge som du finner det relevant att finnas kvar i registret. En gång vart annat år går vi ut och informerar om att vi hanterar dina personuppgifter så att du blir påmind och aktivt har möjlighet att avregistrera dig.

• Du har när som helst rätt att raderas ur systemet (om du är projektpartner eller liknande kan andra regler gälla för hantering av personuppgifter, t.ex. bokföringslagen).

• Rätt att klaga till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

• Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig.

Läs mer här.

Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på info@sust.se