Vår roll i omställningen

Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningsorganisation som arbetar för en omställning i samhället. Vi skapar förändring genom de projekt vi driver tillsammans med företag, offentlig sektor och akademi. Vår ambition är att bidra till en samhällsförändring som gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Vad vi gör

Vi arbetar för att det hållbara samhället ska bli verklighet så snart som möjligt. Men vi kan inte skapa det själva, vi behöver hjälp av alla tänkbara typer av verksamheter och organisationer. När vi ställer om så måste ju alla vara med. Men! Några måste gå i förväg och visa vägen. Vår styrka är att testa idéer, samordna bra innovationer och tillsammans med andra skala upp dem. På så vis hjälper vi lovande idéer och lösningar att ta sig från ritbord till marknad. Våra fokusområden är hållbart byggande, hållbar mobilitet, hållbar energi och cirkularitet. Som grund för allt vi gör ligger de globala målen 7, 9, 11 och 12 i Agenda 2030. Parallellt driver vi ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårt fokus är hållbara lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem.

Historia och bakgrund

Under åren 2006 till 2009 finansierade Energimyndigheten ett forskningsprogram ”Energi, IT och Design”. Uppgiften var att stödja forskning och utveckling av produkter och tjänster med inriktning på konsumentens roll i energisystemet. Forskningsprogrammet stöddes av ett programråd med representanter från näringsliv och forskning. I programrådet väcktes frågan om ett centrum för energieffektivisering där forskningsresultat snabbare kunde omsättas i tillämpningar och nyföretagande.

I juni 2008 bildades ”Föreningen för Energieffektivisering” och i samband med detta grundades Sustainable Innovation. Vi har sedan dess etablerat en unik position med vårt arbete att ta hållbara lösningar från ax till limpa i nära samverkan med företag, entreprenörer och forskare.

Vi har funnits i över 10 år och har genomfört över 100 projekt inom hållbar innovation med över 1000 partners.  

Det omöjliga blir möjligt

Vi vill vara en organisation som hjälper samhällets alla delar att göra vad de kan för att bidra till en hållbar värld. Tillsammans med partners och medlemsföretag förverkligar initiativ som bidrar till ett resillient samhälle och en hållbar framtid. Våra projekt följer aldrig en linjär process utan antar en komplex form med många länkar och delar. Hållbarhetsutmaningen kräver olika insatser och genom att dekonstruera problemen kan vi jobba med alla olika lager. Vi gör det omöjliga möjligt. Helt enkelt.

Våra områden

Vi verkar främst inom programområden Hållbar energi, Hållbar bebyggelse och Hållbar mobilitet.

Hållbar energi

Energi är inte allt i omställningen, men utan hållbar energi blir det svårt att förverkliga många av de viktiga pusselbitar som måste komma på plats. Hur skapar vi hållbar el för oss alla? Hur blir medborgaren en del av det flexibla energisystemet? Och hur kan energigemenskaper vara en del av lösningen till ett hållbart energisystem? Det är några av alla frågeställningar vi fördjupar oss i.

Hållbar bebyggelse

Inom byggbranschen finns många olika klimatinitiativ, såväl regionala och lokala som nationella. Hur främjar vi samarbete och tar fram hållbara lösningar för att nå klimatmålen inom byggsektorn? En annan viktig del av vårt arbete inom hållbart byggande är att kravställa upphandlingar och på så vis säkerställa klimatnytta.

Hållbar mobilitet

Transporter står idag för en stor del av vårt lands utsläpp. Samtidigt som branschen ska elektrifieras behöver vi komma på smartare lösningar. Vi arbetar med hela spektrat från mikromobilitet till godstransporter och arbetspendling. Hur löser och elektrifierar vi kyltransporter utan stora energibehov för kylaggregat i lastbilar? Hur löser vi utmaningarna med att radikalt minska fordonsrörelser i arbetspendlingen som står för stor del av koldioxidutsläppen hos företag? Det är några av de avgörande frågeställningarna för en hållbar mobilitet.

Social hållbarhet

Ett fokus på social hållbarhet leder till att platser och områden blir mer attraktiva. Det skapar i sin tur förutsättningar för hållbara investeringar och en långsiktighet som gynnar både klimatet, affären och individen. Ensamhet, segregation, åldrande befolkning och ökad digitalisering är bara några exempel på utmaningarna kring framtidens hållbara boende som rör sociala frågor. Dessa utmaningar hänger samman med våra program och är i många fall en förutsättning för att de ska kunna utvecklas. 

Kommunikation och spridning

Vi ser kommunikation, påverkan och beteendeförändringar som avgörande faktorer för att nå hållbarhetsmålen. För att en innovation ska göra skillnad behövs dels nätverk och mötesplatser, dels plattformar för att nå ut. Vi jobbar brett med kommunikation för att göra våra resultat tillgängliga, både genom egna kanaler och genom våra projektpartners. En viktig kommunikationsplattform är vår Hållbarhetsarena under politikerveckan i Almedalen. Ombord på M/S Teaterskeppet har vi, sedan starten av vår verksamhet, årligen arrangerat hållbarhetsarrangemang  med över 3 000 deltagare. Vi anordnar också digitala frukostseminarier där vi bjuder in till spännande möten med personer inom hållbarhet och innovation. Syftet är att bryta invanda tankemönster och visa att en hållbar framtid går att åstadkomma så länge vi samarbetar.

Vår projektmodell

Vi fångar upp spännande projektidéer och utvecklingsbehov genom trender, partners, akademi, innovatörer, städer och våra medlemmar. Sedan gör vi en noggrann bearbetning och prioritering av idéerna där de ställs mot olika krav som exempelvis effektiviseringspotential, uppskalningspotential och finansieringsmöjligheter.

Så går ett projekt till

Utifrån en kravanalys sorterar vi fram de idéer som har högst potential att leda till systemförändring. Projekten och de blivande innovationerna tar form genom att idéerna får ett tydligt syfte, mål, konsortium, kommunikationsplan och budget. Vi knyter även relevant forskning till idéerna och utforskar möjligheten för offentlig finansiering. Parterna som ingår i konsortiet skriver på ett avtal och en styrgrupp bildas. Styrgruppen väljer en projektledare som i sin tur ansvar för det operativa arbetet och rapporterar till styrgruppen.

Styrelse

Ibrahim Baylan

ordförande

Magnus Berg

R&D portfolio manager, Vattenfall / styrelseledamot

Anders Nordstrand

VD, Sveriges Allmännytta / styrelseledamot

Chris Österlund

VD, Botkyrkabyggen / styrelseledamot

Johan Almesjö

VD, HBV / styrelseledamot

Daniel Gothammar

Produktchef, Fagerhult / suppleant

Vi som jobbar här

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse
Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet
Lorentz Tovatt
Lorentz Tovatt
Programchef Hållbar energi
Stina Rudert
Stina Rudert
Kommunikationsansvarig
Louise Furåker
Louise Furåker
Ekonomiansvarig
Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare
Daniel Brandt
Senior projektledare & ansvarig för EU-finansiering
Louise Alexandersson
Louise Alexandersson
Administratör Hållbarhetsarenan

LFM30 (Lokal färdplan Malmö 2030)

Emma Troedsson
Emma Troedsson
Kanslichef LFM30 (vik.)
Petter Andersson
Kommunikationsansvarig LFM30
Amanda Filipsson
Amanda Filipsson
Administrations- och eventansvarig LFM30
Iris Dabbour
Iris Dabbour
Projektledare LFM30
Jennifer Cronborn
Kanslichef LFM30 (föräldraledig)