…

Om Sustainable Innovation

Från ritbord till verklighet

Sustainable innovation bidrar till att göra Sverige hållbart genom samverkan. I över tio års tid har vi drivit drygt hundra projekt för att bidra till en mer hållbar framtid. Vårt fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem nationellt och internationellt.

Idag är klimat- och energiomställningen en fråga som nästan alla delar av samhället kan och vill påverka. Det finns många sätt att göra skillnad på men det kan vara svårt att veta hur man praktiskt går till väga. Det är där vi kommer in i bilden.

För att skapa en framtid som är hållbar för alla kan man göra på många olika sätt. Vi har tagit på oss att vara en organisation som tar innovationslösningar från ax till limpa, från ritbord till verklighet. Vi vill vara ett företag som hjälper samhällets alla delar att göra vad de kan för att bidra till en hållbar värld, och som samtidigt skapar en mer hållbar verksamhet. Tillsammans med våra medlemmar förverkligar vi den hållbara framtiden.

Vad gör Sustainable Innovation?

Om vi ska lyckas bygga ett hållbart samhälle så måste vi jobba långsiktigt. Vi driver därför ständigt över 30 parallella projekt som alla har siktet inställt på den klimatomställning vi vet är nödvändig. De hållbarhetslösningar som skapas i samverkan med våra medlemmar och samarbetspartners ska implementeras på marknaden, vilket inte bara hjälper Sverige att nå klimatmålen, utan även stärker svensk konkurrenskraft. För vi vet att framtidens konkurrenskraft har hållbarhet i fokus.

Nätverk och kommunikation

Vi förverkligar hållbara innovationer och projekt genom samverkan. För att en idé ska tas från ritbordet till marknaden behövs dels nätverk och mötesplatser där möjliggörare kan mötas och dels kommunikationsinsatser för att föra ut och tillgängliggöra hållbara lösningar. Därför driver vi flera nätverk och kommunikationsplattformar. En sådan plattform är vår Hållbarhetsarena på Teaterskeppet där vi årligen samordnar ett fyrtiotal hållbarhetsarrangemang med ett tjugotal arrangörer med över 3000 deltagare. En annan mötesplats är våra månatliga frukostseminarier där vi bjuder in till spännande möten med personer som jobbar inom hållbarhet och innovation. Syftet är att bryta invanda tankemönster och visa att en hållbar framtid går att åstadkomma i samverkan.

…

Vad, hur & varför?

Vi arbetar för att snabbare föra ut innovationer som skapar förändring och gör klimatet, affären och livet bättre.

För att nå det resurseffektiva samhället måste vi jobba långsiktigt och tillsammans. De flesta av våra utvecklingsprojekt har en tidsperiod mellan tre och fem år och resulterar i gedigna lösningar och faktisk implementation.

…
…

Om våra projekt

I projekten lyfter vi fram sådant som kan göra vår vardag mer energieffektiv.

Vi jobbar med teknikutveckling och intelligenta energilösningar, men också med hur vi som energianvändare kan bli mer medvetna och ändra våra beteenden. Projekten visar i verklig miljö hur vi kan forma en effektiv och hållbar framtid.

Vi initierar, formerar och genomför projekten i nära samverkan med medlemsföretag, innovatörer, forskare och andra intressenter.