Om oss

Sustainable Innovation möjliggör en övergång till ett hållbart samhälle genom samverkan. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Vad vi gör och hur

Vi är en unik aktör som genom vårt fokus på att skala upp innovationer förstärker innovationssystemet och accelererar omställningen. Vi hjälper lovande idéer och lösningar att överbrygga glappet mellan utveckling och kommersialisering genom att skapa demonstrationsplattformar i samverkan med radikalt olika aktörer – entreprenörer, storbolag, offentlig sektor och forskare. Vårt fokus är hållbara lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem, nationellt och internationellt. På så sätt bidrar vi till de globala målen 7, 9, 11 och 12 i Agenda 2030. Vi driver 30 parallella forsknings-och utvecklingsprojekt som involverar 300 partners och 8 medlemsföretag. 

Vårt fokus är hållbara lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem.

Historia och bakgrund

Under åren 2006 till 2009 finansierade Energimyndigheten ett forskningsprogram ”Energi, IT och Design”. Uppgiften var att stödja forskning och utveckling av produkter och tjänster med inriktning på konsumentens roll i energisystemet. Forskningsprogrammet stöddes av ett programråd med representanter från näringsliv och forskning. I programrådet väcktes frågan om ett centrum för energieffektivisering där forskningsresultat snabbare kunde omsättas i tillämpningar och nyföretagande.

I juni 2008 bildades ”Föreningen för Energieffektivisering” och i samband med detta grundades Sustainable Innovation, med Patrik Nilsson som vd. Vi har sedan dess etablerat en unik position med vårt arbete att ta hållbara lösningar från ax till limpa i nära samverkan med ledande företag, entreprenörer och forskare.

Vi har funnits i över 10 år och har genomfört över 100 projekt inom hållbar innovation med över 1000 partners.  

Det omöjliga blir möjligt

Vi vill vara ett företag som hjälper samhällets alla delar att göra vad de kan för att bidra till en hållbar värld, och tillsammans med partners och medlemsföretag förverkligar vi den hållbara framtiden. Våra projekt följer aldrig en linjär process utan antar en komplex form med många länkar och delar. Hållbarhetsutmaningen kräver olika insatser och genom att dekonstruera problemen kan vi jobba med alla olika lager. Vi gör det omöjliga möjligt. Helt enkelt.

Kommunikation och spridning

Vi ser kommunikation, påverkan och beteendeförändringar som avgörande faktorer för att nå hållbarhetsmålen. För att en idé ska tas från ritbordet till marknaden behövs dels nätverk och mötesplatser, dels plattformar för att föra ut och tillgängliggöra hållbara lösningar. Vi jobbar brett med kommunikation för att göra våra resultat tillgängliga, både genom egna kanaler och genom våra projektpartners. En viktig kommunikationsplattform är vår Hållbarhetsarena på Teaterskeppet där vi, sedan starten av vår verksamhet, årligen har samordnat ett femtiotal hållbarhetsarrangemang  med över 3 000 deltagare. Vi anordnar också frukostseminarier där vi bjuder in till spännande möten med personer som jobbar inom hållbarhet och innovation. Syftet är att bryta invanda tankemönster och visa att en hållbar framtid går att åstadkomma i samverkan.

Vår projektmodell

Vi fångar upp spännande projektidéer och utvecklingsbehov genom trender, partners, akademi, innovatörer, städer och våra medlemmar. Sedan gör vi en noggrann bearbetning och prioritering av idéerna där de ställs mot olika krav som exempelvis effektiviseringspotential, uppskalningspotential och finansieringsmöjligheter.

Så går ett projekt till

Utifrån en kravanalys sorterar vi fram de idéer som har högst potential att leda till systemförändring. Projekten och de blivande innovationerna tar form genom att idéerna får ett tydligt syfte, mål, konsortium, kommunikationsplan och budget. Vi knyter även relevant forskning till idéerna och utforskar möjligheten för offentlig finansiering. Parterna som ingår i konsortiet skriver på ett avtal och en styrgrupp bildas. Styrgruppen väljer sedan en projektledare som i sin tur ansvar för det operativa arbetet och rapporterar till styrgruppen.

Social hållbarhet

Vårt arbete syftar till att snabba på övergången till ett hållbart samhälle genom samverkan och innovation. Social hållbarhet utgör en nyckelkomponent i omställningen, vilket kräver systematiskt arbete med jämställdhet och mångfald. Rent praktiskt innebär det såväl interna som externa insatser som säkerställer lika möjligheter oberoende av kön. I vår jämställdhetsplan redogör vi för våra målsättningar och vårt pågående arbete inom jämställdhet och mångfald.

Styrelse

Ibrahim Baylan

ordförande

Magnus Berg

R&D portfolio manager, Vattenfall / styrelseledamot

Anders Nordstrand

VD, Sveriges Allmännytta / styrelseledamot

Chris Österlund

VD, Botkyrkabyggen / styrelseledamot

Johan Almesjö

VD, HBV / styrelseledamot

Daniel Gothammar

Produktchef, Fagerhult / suppleant

Vi som jobbar här

Thomas Sundén
VD
Roland Elander
Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet
Maria Willborg
Projektchef
Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare
Stina Rudert
Stina Rudert
Kommunikationsansvarig
Lina Groth
Lina Groth
Projektledare med ansvar för energiområdet
Daniel J Brandt
Senior projektledare
Petter Andersson
Kommunikatör LFM30
Jennifer Cronborg
Kunskapssamordnare och projektledare LFM30
Amanda Filipsson
Amanda Filipsson
Administratör och eventkoordinator LFM30
Kerstin Geppert
Kerstin Geppert
Projektledare och medlemssamordnare LFM30