…

Om oss

Sustainable Innovation bidrar till den hållbara omställningen genom samverkan. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.
Vårt fokus är hållbara lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem. På så sätt till bidrar vi till de globala målen 7, 9, 11 och 12 i Agenda 2030.

Idag är klimat- och energiomställningen en fråga som nästan alla delar av samhället kan och vill påverka. Det finns många sätt att göra skillnad på men det kan vara svårt att veta hur man praktiskt går till väga. Det är där vi kommer in i bilden.

För att skapa en framtid som är hållbar för alla kan man göra på många olika sätt. Vi har tagit på oss att vara en organisation som tar innovationslösningar från ax till limpa, från ritbord till verklighet. Vi vill vara ett företag som hjälper samhällets alla delar att göra vad de kan för att bidra till en hållbar värld, och som samtidigt skapar en mer hållbar verksamhet. Tillsammans med våra medlemmar förverkligar vi den hållbara framtiden.

Vad gör Sustainable Innovation?

Om vi ska lyckas bygga ett hållbart samhälle så måste vi jobba långsiktigt. Vi driver därför ständigt över 30 parallella projekt som alla har siktet inställt på den klimatomställning vi vet är nödvändig. De hållbarhetslösningar som skapas i samverkan med våra medlemmar och samarbetspartners ska implementeras på marknaden, vilket inte bara hjälper Sverige att nå klimatmålen, utan även stärker svensk konkurrenskraft. För vi vet att framtidens konkurrenskraft har hållbarhet i fokus.

Nätverk och kommunikation

Vi förverkligar hållbara innovationer och projekt genom samverkan. För att en idé ska tas från ritbordet till marknaden behövs dels nätverk och mötesplatser där möjliggörare kan mötas och dels kommunikationsinsatser för att föra ut och tillgängliggöra hållbara lösningar. Därför driver vi flera nätverk och kommunikationsplattformar. En sådan plattform är vår Hållbarhetsarena på Teaterskeppet där vi årligen samordnar ett fyrtiotal hållbarhetsarrangemang med ett tjugotal arrangörer med över 3000 deltagare. En annan mötesplats är våra månatliga frukostseminarier där vi bjuder in till spännande möten med personer som jobbar inom hållbarhet och innovation. Syftet är att bryta invanda tankemönster och visa att en hållbar framtid går att åstadkomma i samverkan.

…

Vad, hur & varför?

Sustainable Innovation grundades 2008 och etablerat en unik position med sitt arbete att ta hållbara lösningar från ax till limpa i nära samverkan med ledande företag, entreprenörer och forskare.

Sustainable Innovation visar vägen till ett mer hållbart samhälle genom att demonstrera och skala upp marknadsanpassade miljöinnovationer i syfte att bidra till en djupgående samhällsförändring som gör klimat, affären och livet mer hållbart.

Sustainable Innovation fokuserar på marknadsnära och innovativa lösningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem, både nationellt och internationellt.

Sustainable Innovation uppnår detta genom att initiera och ta ledningen i både tekniska och icke-tekniska demonstrationsprojekt och genom att stödja ecopreneurs för att skala upp sin verksamhet.

Sustainable Innovation hjälper lovande idéer och lösningar att undvika den ökända ”dödens dal”, det vill säga glappet mellan utveckling och kommersialisering. Detta gör vi genom att skapa demonstrationsplattformar i samverkan med vårt omfattande nätverk av beslutsfattare från industrin, akademin och den offentliga sektorn. Dessutom har vi bildat en internationell plattform, Xport, där vi hjälper svenska små och medelstora företag att etablera sin verksamhet utomlands.

…
…

Om våra projekt

I projekten lyfter vi fram sådant som kan göra vår vardag mer energieffektiv.

Vi jobbar med teknikutveckling och intelligenta energilösningar, men också med hur vi som energianvändare kan bli mer medvetna och ändra våra beteenden. Projekten visar i verklig miljö hur vi kan forma en effektiv och hållbar framtid.

Vi initierar, formerar och genomför projekten i nära samverkan med medlemsföretag, innovatörer, forskare och andra intressenter.