Medlemskap

Vi vill förändra samhället genom samskapande och innovation. Tillsammans med våra medlemmar förverkligar vi idéer och kommunicerar resultat som gör både samhället och affären mer hållbar.

Givande partnerskap

Sustainable Innovation driver projekt där hållbara innovationer och forskning går från idé till verklighet. Vi  jobbar med de främsta företagen, de mest innovativa entreprenörerna och de ledande forskarna. Vi driver också en mängd projekt  i partnerskap med våra medlemsföretag som är delaktiga i omställningen genom att sprida och skala upp forskningsresultat, och genom att aktivt bidra till alla våra insatser och projekt.

Samskapande i två nivåer

Vår roll är att tillsammans med våra medlemmar driva omställningen genom att utveckla, demonstrera, nyttiggöra och skala upp och sprida innovationer i samhället. Vi strävar alltid efter att hitta de bästa lösningarna för just er genom projektledning, kommunikation och ett brett nätverk och erbjuder två nivåer av medlemskap – Partnerskap och Pionjärer.

Partnerskap

  • Erbjudande om medverkan i nationella/ internationella projektansökningar.
  • Erbjudande om medverkan i nationella/ internationella kommunikations- och varumärkesaktiviteter.
  • Inbjudan till nätverksträffar och Action days där vi matchar medlemmars utvecklingsområden med innovationer och implementeringsmodeller.
  • Tillgång till vår konsultativa expertis för interna satsningar.

Pionjärer

  • Innovationsstrategi med utgångspunkt i den egna verksamhetens lednings- och styrdokument.
  • Skräddarsydd omvärldsbevakningstjänst för kunskapsuppbyggnad som utgår från innovationsstrategi och medlemsbolagets intresseområden.
  • Erbjudande om medverkan i flera nationella/ internationella projektansökningar.
  • Erbjudande om medverkan i nationella/ internationella kommunikations- och varumärkesaktiviteter.
  • Inbjudan till nätverksträffar och Action days där vi matchar medlemmars specifika utvecklingsområden med innovationer och implementeringsmodeller.
  • Tillgång till konsultativ expertis från oss för interna satsningar.