…

Batterilager för lokaler


Användning av lokala batterilager ger förutsättningar att jämna ut laster och därmed bidra till ett hållbart, robust och kostnadseffektivt energisystem. Demonstrationsprojektet kommer att etablera en pilotinstallation som kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader.

Bakgrund

Omställningen av energisystemet innebär att allt mer av elenergin produceras från väderberoende energikällor, som sol- och vindenergi, i nära anslutning till där energin används. Samtidigt innebär omställningen till en fossilfri fordonsflotta ett ökat behov av el för laddning av elbilar. I det lokala elsystemet innebär dessa förändringar stora utmaningar. Användning av lokala batterilager kan spela en viktig roll för att jämna ut laster, t.ex. i samband med elbilsladdning och därmed bidra till ett robust och kostnadseffektivt energisystem. Batterilagren behöver också kombineras med styrsystem som optimerar energiflödena mellan produktion, användning och lagring, både lokalt och i samspel med omvärlden.

Syfte

Genom demonstrationsprojektet vill vi utveckla kunskap och praktisk erfarenhet av energilagring inkl. styrning/optimering av energiflöden. Projektets parter Vattenfall, Askersunds kommun och Sustainable Innovation kommer att bygga upp en fullskalig pilotinstallation Askersund.  Anläggningen omfattar solelproduktion, elenergilager och laddplatser för elbilar i anslutning till kommunens nybyggda kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen. Lokalerna innehåller olika typer av funktioner som undervisning, bibliotek, storkök, konferens mm, vilket ger goda möjligheter att testa olika strategier för styrning av energiflöden.

Genomförande

Tester av olika driftstrategier kommer att genomföras och utvärderas för att öka förståelsen för hur ett batterilager med smart styrning kan bidra till ekonomi och systemstabilitet. Driftstrategier som kommer att testas omfattar bl.a. att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar (t.ex. vid laddning av elfordon), utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera avbrottsfri kraftförsörjning.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


Sustainable Innovation, Vattenfall och Askersunds kommun.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten via programmet SamspEL.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Dokument


Relaterat


Mer inom byggnation