Så ska Stockholm bygga cirkulärt

Att bygga cirkulärt är centralt för att minska klimat- och miljöpåverkan, samtidigt som det erbjuder ekonomiska fördelar. Trots det stora intresset från bygg- och anläggningsbranschen finns det fortfarande utmaningar och oklarheter som behöver adresseras. Genom detta projekt kommer byggaktörer, fastighetsägare och kommuner i Stockholms län samarbeta för att tillsammans utforska och implementera hållbara lösningar. Projektets mål är främja en övergång till cirkulära byggmetoder, vilket gynnar både miljön och ekonomin.
Klimatarena Stockholm

Bakgrund

Då samhället behöver övergå till ett cirkulärt byggande, adresseras behovet av en mer hållbar och resurseffektiv praxis i många frågor. Det kommer att kräver nya arbetssätt och samarbetsformer för bygg- och anläggningsbranschen ska kunna minska sina växthusgasutsläpp och sin resursförbrukning.

Syfte

Syftet med projektet är att främja övergången till cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Det innebär att minska miljöpåverkan genom att förlänga livslängden på byggnader och återanvända material. Projektet vill utforska hur en cirkulär stadsbyggnadsprocess kan se ut för att kunna ta framgångsfaktorer från pilotprojekt till en ny branschstandard.

Genomförande

Projektgruppen kommer att samverka kring demonstrationsprojekt för att skala upp cirkulära byggmetoder. Dessa projekt ska utgå frågorna:

  • Hur delar och sprider vi framgångsfaktorer för cirkulärt byggande?
  • Vad krävs för att möjliggöra en cirkulär byggprocess?

Samarbetet syftar till att utveckla och testa cirkulära principer i praktiken, med fokus på att öka förståelsen och tillämpningen av dessa principer bland aktörerna.

Mål

Målet är att fördjupa samarbetet mellan olika aktörer för att främja utvecklingen av cirkulära byggprojekt. Vid projektets slut ska:

  • Samarbetet inom Klimatarena Stockholm ha stärkts med fokus på cirkulärt byggande.
  • Minst 75 procent av deltagande parter ska ha ökat användningen av cirkulära principer i sina projekt.
  • Cirkulära principer ha implementerats och utvärderats i minst två stadsbyggnadsprojekt.
  • Framgångsfaktorer och lärdomar från projektet sammanställts och spridits.
Projektnamn
Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt
Medverkande
Region Stockholm / Länsstyrelsen i Stockholms län / Arlandastad Group / Castellum / Fabege / IVL Svenska Miljöinstitutet / Järfälla kommun / Nrep / PEAB / Skanska / Sollentuna kommun / Stockholms stad / White Arkitekter
Finansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Stockholms anslag för hållbar utveckling samt deltagande projektpartners

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse