…

Aktiva kunden


Vi vill skapa ett samhälle där tillgång och efterfrågan på energi anpassas med hänsyn till den aktuella situationen. I det samhället kommer kunden ha mer kontroll och fler valmöjligheter i sin energianvändning.

Beskrivning

Projektet har undersökt hur kunder i olika segment ställer sig till att anpassa sina uttag. Vi utforskade hur ekonomisk besparing, information och tjänster kan få kunderna att bli mer aktiva. Studiens resultat ger vägledning om hur information, service och erbjudanden bör riktas gentemot olika kundkategorier.

Resultat

Arbetet omfattade intervjuer med kunder inom olika segment. Segmenten inkluderade större kunder som industriföretag men även villakunder. Kunderna fick ta ställning till olika åtgärder som reducerade deras kostnader och gav mindre miljöpåverkan. Beräkningarna baserades på kundernas egna historiska uttagsmönster och tänkta framtida prismodeller. Som komplement till dessa dialoger genomfördes två workshops med projektets referensgrupp, samt en genomgång av andra genomförda eller pågående studier.

Lärdomar

Förnyelsebar elproduktion från vind och sol varierar av naturliga skäl mycket i effekt beroende på vilken tid man använder energi. När man installerar system som använder mer sådan energi blir det också intressant om kunder kan anpassa sitt eluttag och bli mer flexibla. Projektet undersökte hur mycket kunder kunde tänka sig att anpassa sig beroende på ekonomisk besparing. I dagsläget upplevs den ekonomiska besparingen som relativt liten för många kunder. För att få ett bredare genomslag kommer värdet av flexibilitet på elmarknaden behöva stiga. Det är först då vi kan räkna med att nya aktörer, affärsmodeller och teknik dyker upp.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Relaterat


Medverkande


Utredningen gjordes av Sust, Maingate och Falbygdens Energi (dotterbolag till Göteborg Energi).

Sweco genomförde simuleringar baserade på förbrukningsprofiler och elpriser.