Smartare upphandlingar med Kvarteret Klimatspararna

Att gå ihop och upphandla tillsammans gör det enklare att ställa krav på miljönytta och blir billigare än att upphandla själv. Nu finns Kvarteret Klimatspararna för att hjälpa bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare att göra smartare val.
Nov 2022
Nov 2023

Syfte och mål

Byggnader har en stor potential för energieffektivisering och effektsänkningar. Detta projekt bygger på upphandlingstjänsten Kvartet Klimatspararna, för samordning och förbättrade upphandlingar för privata fastighetsägare. Målet är att ca 15 brf:er/fastighetsägare ska delta i gemensamma upphandlingar och sprida resultat. Eneff, Sustainable Innovation, Fastighetsägarna Stockholm, Installatörsföretagen och energi- och klimatrådgivningen i Järfälla deltar i projektet.

Effekter och resultat

Målsättningen är att upphandlingarna:

  1. Sänker kostnaden för energi/effekt.
  2. Minskar belastningen (topplaster) för ett mer robust elsystem.
  3. Bidrar till klimatmålen 3. Bidrar med en solidarisk insats för Europas gemensamma mål
  4. Skapar ett engagemang för genomförande av fler åtgärder

Målsättningen är att dessa första innovationsupphandlingar skapar tillräcklig dragkraft för att fortsätta uppskalningen av kollektiv upphandling och nudging av energi- och effekttjänster inom den privata fastighetsmarknaden.

Genomförande

Projektet har tre arbetspaket; A projektledning B upphandling och nudging C kommunikation och spridning. I arbetspaket B kommer vi välja vilka produkter/tjänster som ska upphandlas och ta fram kravspecifikationer via Klimatspararna. Sedan lanseras upphandlingarna och leverantörer kvalificeras och tilldelas beslut. Efter detta sprids resultat via Klimatknuffen. I paket C tar vi fram en plan för kommunikations-, marknadsförings- och spridningsaktiviteter. Resultat planeras även att presenteras vid lämpliga seminarier/konferenser.

Projektnamn
Kollektiv innovationsupphandling av energi- & effekttjänster
Medverkande
Eneff Energieffektiviseringsföretagen / Sustainable Innovation
Finansieras av
Vinnova

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse