…

Innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen


Innovationsklustret för energi- och resurseffektiva samhällen är ett tvärsektoriellt samarbete för att stimulera energi- och resurseffektiva innovationer (produkter, tjänster, processer, affärsmodeller) för hållbara samhällen i verkliga demonstrationsmiljöer (living labs etc.).

Det övergripande målet är att genom ett samarbete som bryter traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer som inom fem år kan nå spridning och kommersialisering.

Bakgrund

Klustret bygger vidare på erfarenheter av samarbetet mellan medlemsföretagen i Sustainable Innovation och de nätverk som byggts upp med andra aktörer inom området. Samarbetet har haft en bevisad förmåga att bygga sektorövergripande projektkonsortier som involverar små och stora företag, forskningsinstitutioner, kommuner och landsting, ideella organisationer m.fl. och som i majoriteten av genomförda projekt haft ett tydligt användarperspektiv.

Det hittillsvarande samarbetet har skapat en stark kompetensbas och erfarenhet att bygga vidare på samtidigt som utvecklingsområden identifierats för att kunna skapa ett innovationskluster med ännu starkare genomslag.  Genom Klustret kommer framförallt kopplingen till den akademiska forskningsfronten vad gäller innovation- och spridning att kunna stärkas och därmed bygga processkompetens i klustret.  Vidare anlägger klustret ett starkt användar- och konsumentperspektiv som sällan har egna resursstarka företrädare som kan gå in i samarbeten av detta slag. Klustret stärker samarbetet med andra aktörer och initiativ inom området och skapar effektivare kommunikation för spridning av resultat och erfarenheter utanför klustret.

Målsättning

Det övergripande målet är att genom ett samarbete som bryter traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer som inom fem år kan nå spridning och kommersialisering och leda till omfattande och transformativ energi- och resurseffektivisering.

Tid

Klustrets första etapp pågår mellan 1 juli 2016 och 31 december 2018.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


Medverkande i projektet är Sustainable Innovation, Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Stockholmshem, ÅF, Fagerhult, Toyota, Intel, White och WSP.

Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

Relaterat


Mer inom byggnation