Live-in Smartgrid

I testbädden Live-in Smartgrid skapar vi möjligheter och infrastruktur för att testa allt från säsongslagring av energi i vätgas till framtidens laddinfrastruktur för elbilar och elbussar. Målet är att hitta lösningarna för hur vi kan uppnå ett 100 procent förnybart energisystem.
Okt 2018
Sep 2023

Live-In Smartgrid är ett projekt som drivs av Sustainable Innovation och STUNS, där vi bygger upp en testbädd för framtidens energisystem. Testbädden kommer bestå av hundratals och i förlängningen tusentals slutanvändare av el. Här ingår privatpersoners bostäder, företags- och näringslivslokaler, bostadsrättsföreningar, lokaler som ägs av kommuner eller kommunala bolag med flera.

Bakgrund och strategi

Live-in smartgrid är en vidareutveckling av projektet Växlande effektreglering som tidigare i år blev utnämnt till världens smartaste elnät av den internationella organisationen ISGAN. Till det kommer även STUNS Energis pågående arbete med effektutmaningen i Uppsala.

Oberoende testmiljö

Live-In Smartgrid är en testbädd som skapar förutsättningar för en effektivare utveckling mot ett fossilfritt energisystem. Förutsättningarna skapas genom att behovsägare och leverantörer av energilösningar träffas i en innovativ lösningsfokuserad miljö. Den oberoende testmiljön kommer att ha framarbetade avtal och processer som gör att företag snabbt kommer igång med testverksamhet och produktverifiering.

Företagen får också enkelt kontakt med potentiella kunder genom testbädden. Redan under projekteringsfasen när testbäddens datahub byggs upp kommer mätdata att hämtas in både från tidigare smarta elnätsprojekt och nya mätningar. Parallellt kommer en pilotstudie kring effektbrist i urban miljö att startas där nya regulatoriska möjligheter och incitamentsmodeller kommer att utvärderas och testas.

Öppen och tillgänglig mätdata

Deltagande slutkunder och fastighetsägar ges i testbädden en trygghet i hur deras data hanteras och presenteras med tidiga resultat med syfte att skapa en stark delaktighet i energiomställningen. Utgångspunkten är att mätdata görs öppen och tillgänglig, vilket ökar transparensen och samhällsnyttan av gjorda investeringar. Detta innebär spridning av vunnen kunskap i syfte att öka innovationstakten mot morgondagens energisystem.

Målsättning

Testbädden kommer att bygga upp en avancerad Internet-Of-Things (IoT) datahub för att kunna leverera TestAsAService (TAAS) inom smarta elnät.

När vi når 2023 har projektet utvecklats till en fungerande testbädd och självgående organisation med aktiva projekt som arbetar tätt med energiomställningen. Kunder och företag tvärs över Sverige är anslutna vilket bäddar för en överföring av kunskap och engagemang till lokala energisystem med samarbeten som är på god väg att lösa Sveriges utmaningar till 2025 och framåt.

Projektnamn
Live-in smartgrid
Medverkande
Uppsala kommun / Region Uppsala / Vattenfall, Ellevio / Uppsala universitet / Upplands Energi / Uppsala parkering / Uppsala industrihus / Uppsala kommun skolfastigheter / Uppsala sportfastigheter / Ngenic / Vasakronan, Chargestorm / Warmup / WSP elnät
Finansieras av
Vinnova

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse