…

Nya samverkansmodeller på energimarknaden (#klok_el)


Nya samverkansformer för kunder, nätbolag och elhandlare när det gäller smarta elnät och uppkopplade produkter som skapar energieffektivisering och effektbalansering har blivit alltmer populära och användarvänliga. Företag såsom Google, Microsoft och Ngenic har redan produkter ute på marknaden som kan påverka energibalansen i näten, och de blir allt fler.

Bakgrund

En viktig fördel med de smartare näten är att de möjliggör en mer flexibel eldistribution. De smarta näten gör det möjligt för kunderna att överlåta (delar) av kontrollen av sin användning till nätbolaget så att detta kan balansera lasten i nätet i realtid och undvika effekttoppar, något som blir ännu viktigare när kunderna börjar producera egen energi och nätbolaget måste kunna bestämma i realtid hur mycket effekt det vill ta emot. Ett sådant intrång i kundernas användning är intressant eftersom det sker i en tid då kunderna allt starkare kräver valmöjligheter och egenmakt.

Målsättning

Genom väldesignade tjänster vill vi väcka kunders intresse för smarta energitjänster som tillåter effektivare energianvändning och ökad komfort. Vi vill också undersöka utfallet, såväl miljömässigt som kostnadsmässigt, av driftsoptimering, efterfrågestyrd flexibilitet och laststyrning för såväl kunder som nätägare och elhandlare. Om projektet är framgångsrikt beräknar vi en energieffektivisering kring 10 %, med 1 MW lastbalanseringseffekt vilket gör det möjligt att kapa alla effekttoppar i ett litet nätbolag, med en besparing på ca 500.000 kr/år.

Strategi

I projektet får 500 villakunder i ett lokalt elnät en inledningsvis kostnadsfri energitjänst för styrning av värmepumpen. Inom projektet undersöks villkor och konsekvenser gällande den här sortens nya samverkansformer på energimarknaden.

Tidsplan

Projektet pågick till och med december 2017.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Dokument


Medverkande


I projektet medverkar Sustainable Innovation, Ngenic, Enertech och Upplands Energi.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Relaterat