Hållbarhetsarenan

Under politikerveckan i Almedalen kommer Hållbarhetsarenan på M/S Teaterskeppet husera ca 30 event med ca 15 olika arrangörer, alla inom området hållbart samhällsbyggande. I år anordnas Hållbarhetsarenan av oss på Sustainable Innovation tillsammans med HBV och Sveriges Allmännytta.

)
Hållbarhetsarenan

Söndag 3 juli

Hur kan en lokal färdplan bidra till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Sverige?

Tid: 17.00 – 18.00
Arrangör: LFM30
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Byggsektorn står för mer än 20% av Sveriges totala klimatpåverkan. Enligt IPCC måste utsläppen ned till noll, snabbt. Därför krävs nya grepp och strategier. Kan en lokal samarbetsplattform – för hela byggkedjan, tillsammans med akademi och myndigheter – bidra till omställningen? Och i så fall, hur?

Måndag 4 juli

2040 är nära – vad behöver Sverige göra?

Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Världen står idag vid en brytpunkt. Efterkrigstiden är slut. Hållbarhetsrevolutionen, AI, hyper-digitalisering, och geopolitiska omtaget talar för ett mycket dramatiskt decennium. Det hög tid att höja blicken, se bortom dagens turbulens. Och förstå vad det innebär för Sverige.

——————————

Hur skapar vi nationell samverkan mellan olika klimatinitiativ?

Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Klimatinitiativ inom bygg- och anläggningssektorn växer med full kraft över hela Sverige. Många är på lokal, regional eller nationell nivå, delaktiga i olika initiativ och fler röster höjs för samordning, kunskapsspridning och vidareutveckling. Hur skapar vi bäst nationell samverkan dessa initiativ?

——————————

Mobilitet för landsbygden – en nyckelfråga för stora delar av Sverige

Tid: 09.00 – 09.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

En väl fungerande hållbar kommunikationsinfrastruktur är en nyckelfråga för en aktiv och attraktiv landsbygd i Sverige. Senaste tiden har mycket fokus legat på det ökande priset för fossila drivmedel och de utmaningar det för med sig. Finns det hållbara effektiva alternativ?

——————————

Backlash i klimatfrågan – hur kan politiker bli bättre på framsynthet?

Tid: 10.00 – 10.55
Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Geopolitisk kunskap underlättar beslutsfattande kring 20-talets stora hållbarhetsutmaningar. Valet 2022 står inför dörren i Sverige och bland politiska partier kan skönjas att politikens respons är kortsiktiga lösningar på klimatomställningens komplexa geopolitiska skeenden.

——————————

Hur övergår vi till hållbara flergångsförpackningar och retursystem för hämtmat och dryck?

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Hur kan vi samla den expanderande hämtmatsbranschen i Sverige för att tillsammans införa ett retursystem för hållbara flergångsförpackningar, och på så sätt undvika det växande berget av engångsplastförpackningar?

——————————

Hur kan Norden säkra råvarutillgång genom ökad cirkularitet?

Tid: 13.00 – 13.55
Arrangör: Hagainitiativet, Circular Sweden
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Vilken politik krävs för att skynda på den cirkulära ekonomin? Vilka cirkulära resurser har Sverige tillsammans med övriga Norden som kan skalas upp? Hur kan samarbete se ut för att öka de cirkulära resurserna?

——————————

E-handel – en utmaning och en möjliggörare för ett hållbart samhälle

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Aster
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

E-handeln i Sverige ökar lavinartat. Under 2020 växte e-handeln med mer än 40 procent och 2025 förväntas de svenska hushållen skicka två miljoner paket varje dag. Men kan vi fortsätta nätshoppa med gott miljösamvete? Skulle framtidens e-handel hjälpa oss uppnå högt uppsatta samhällsmål?

——————————

Klimatet och kapitalet – ohelig allians eller exakt den injektion vi behöver för att vända kurvan?

Tid: 14.30 – 15.15
Arrangör: Ethos
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Kapitalet behövs för att företagen ska kunna ställa om och nå Parisavtalet. Kommer kapitalet vara raketen som tar oss i mål för att begränsa uppvärmningen till 1,5/2 grader eller är det bara en chimär som är starten på vår nästa ekonomiska bubbla?

——————————

Batteridelningsekonomi – Klimatnyttan avgörs av hur alla tillverkade batterier används

Tid: 14.30 – 15.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Är storsatsningarna på batterifabriker hållbart? Den frågan kan bara besvaras av till vad och hur effektivt alla batterier i praktiken används. Och vad säger finansbolagen om batteri-investeringar, möts deras finansiella krav och de tillämpningar som ger bästa hållbarhet.

——————————

Kan ny träfiberbox skapa hållbara kylleveranser?

Tid: 15.00 – 15.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

E-handeln växer snabbt och leveranserna är ett klimathot, särskilt för livsmedel som kräver kyltransport. Hör om forskningsprojektet som testar boxar av träfiber med unika kylegenskaper.

——————————

Vad händer när vi ställer om alla fordon på en godsterminal till 100% eldrift?

Tid: 15.00 – 15.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Terminalladdning av elekriska distributionsfordon, resultat från forskning baserad på analys, tekniska lösningar och nya samverkansmodeller. Vilka är de verkliga utmaningarna? Vilka effekter krävs? Hur är samverkan med elnätbolag?

Tisdag 5 juli

Samhällsbygge 2040 – så framtidssäkrar vi ägarstyrning av kommunala bolag

Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future, Sobona
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Vi står inför en situation där de demokratiska värdena står på spel, och där tilliten till ett värfärdssamhälle måste stärkas inför framtiden. Hur kan vi bli bättre på att använda ägarstyrning av kommunala bolag som verktyg för att stärka demokratin?

——————————

Trygga bostadsområden – en utopi?

Tid: 9.00 – 10.00
Arrangör: Sveriges Allmännytta
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Går det att åstadkomma trygga bostadsområden, och hur gör man i så fall? Vilka vägar framåt ser dagens bostadspolitiker och hur kan bostadsföretagen som finns i områdena dygnet runt bidra?

——————————

Så ger geofencing säkrare och mer klimatsmart trafik

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Digitala staket, eller “geofencing”, bygger på en teknisk lösning som gör att fordon rör sig på människors villkor i våra städer. Dagens panel kommer diskutera från olika perspektiv varför vi behöver geofencing, hur det kan hjälpa oss uppnå våra miljömål och skapa ett bättre stadsrum – för alla.

——————————

Nya möjligheter för kraftvärmen i den cirkulära ekonomin

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Ragn-Sells
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Att återvinna energi ur avfall som inte går att materialåtervinna fyller en viktig roll i vårt energisystem och är ett klimateffektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta. Men hur kan kraftvärmen bidra ännu mer till den cirkulära ekonomin?

——————————

Systeminnovation – geofencing behöver maskinläsbara trafikregler

Tid: 11.00 – 11.45
Arrangör: Drive Sweden
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Vi gräver djupare i ämnet geofencing i transportsystemet. Vad behövs för att teknikens möjligheter ska ge samhällsnytta? Vi diskuterar bland annat maskinläsbara trafikregler, arbetsmetoder och regelverk. Vem behöver göra vad för en uppskalning av alla framgångsrika tester?

——————————

Var och hur ska alla bo i framtiden?

Tid: 12.45 – 13.45
Arrangör: Riksbyggen
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Få saker är så förutsägbara som att alla ska bo. Men hur planerar vi för ett boende som ska stå kvar i hundra år, när förändring snart är det enda vi har att förhålla oss till? Är det säkerhet, hållbarhet och närhet som är nyckelorden för det vi planerar idag men bygger imorgon?

——————————

Överdimensionera elnät eller nyttja elnätets infrastruktur smartare, skolköken visar vägen

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Elbilarnas framfart börjar redan nu anstränga elnäten, och för att säkra framtida effektbehov tas det i från tårna med elinfrastruktur. Men bör det verkligen vara tillåtet att dimensionera exempelvis en skola för maxbehovet av eleffekt när det går att laga maten i storkök effektsmart?

——————————

Hur tänker konsumenter i olika delar av världen på hållbarhet?

Tid: 13.00 – 14.00
Arrangör: Högskolan i Borås, Kairos Future, Textile & Fashion 2030
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Diskussioner om konsumtion och hållbarhet präglas inte sällan av ett snävt västerländskt perspektiv. Även om det i stor utsträckning är konsumtionsmönstren i väst som har drivit fram dagens hållbarhetsproblem. Hur lyfter vi samtalet till ett bredare perspektiv?

——————————

Kan grön omställning bli hållbar omställning?

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Riksbyggen
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Bygg- och fastighetssektorn har kommit långt i den gröna omställningen. Men i en värld med snabba förändringar behöver vi redan nu kunna se runt det hörn där klimat, miljö och samhälle kommer vara annorlunda än idag. Hur bygger vi hållbart för en framtid som vi inte har en aning om?

——————————

Måste ett hållbart byggprojekt vara dyrt och svårt?

Tid: 14.30 – 15.30
Arrangör: Prodikt
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av vår klimatpåverkan. Att bygga hållbart och klimatsmart är en av de största utmaningar för vårt samhälle. Måste detta vara både dyrt och svårt? Vi brinner för att resurseffektivt och pedagogiskt lösa utmaningen.

——————————

Kan boende och parkförvaltning dela på trädgårdsverktyg?

Tid: 15.00 – 15.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Trädgårdsverktyg som delas skapar resurs- och kostnadseffektivitet. I det här projektet delas de inte bara mellan boende utan också mellan boende och parkförvaltningen och då uppstår en dubbel delningseffekt.

Onsdag 6 juli

Framtidens samhällskontrakt 2040

Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Vad förväntar sig framtidens invånare av sig själva, varandra och samhällets institutioner när det gäller att ge och få, rättigheter och skyldigheter?

——————————

Hur ska 100-tals fordon laddas i terminaler – praktiska erfarenheter och innovativa idéer

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Gods- och bussterminaler ställer snabbt om till elfordon – men hur löser vi de stora laddbehoven i praktiskt? Höga effektbehov, flexibilitet mellan fordon, utmanande miljö.

——————————

Nödbroms för bostadsbyggandet – vad händer när priset för att bygga blir för högt?

Tid: 13.00 – 14.00
Arrangör: Sveriges Allmnännytta
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Byggmaterialpriserna skenar och byggpriserna har nått nivåer som gör att allmännyttan får allt svårare att bygga nytt till hyror som människor har råd med. Samtidigt råder det bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner. Hur löser vi denna till synes omöjliga ekvation?

——————————

Planering för smart integration av förnybar energi – vem är det egentligen som kör?

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Hur vi använder elnätet effektivare så att vi får plats med mer förnybart? Det finns konkreta metoder och exempel på hur vi kan göra, men framförallt behöver aktörer som tidigare inte behövde prata med varandra, börja göra det.

——————————

Digitala fastigheter – en gemensam väg för att nå klimatmål och ett stabilt energisystem?

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, och är därför en viktig sektor för att nå klimatmålen. I projektet ”Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem” har branschen tagit sig an frågan hur utvecklingen skulle kunna snabbas på.

Torsdag 7 juli

Metaverse – möjligheter och utmaningar mot 2040

Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Alla talar om metaverse, men osäkerheten är stor kring hur dess utveckling kommer att påverka vårt samhälle framåt. Vilka aktörer kommer att vara en del i de nyskapade virtuella världarna och på vilket sätt? Vad kommer att motivera människor att vara där?

——————————

Vi tar tempen på städernas klimatomställning

Tid: 12.00 – 13.00
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

En expertlunch kring hållbar stadsutveckling där vi tar stämmer av vad ni tagit med er från veckan i Almedalen kring städernas klimatomställning med särskilt fokus på utveckling och samverkan inom klimatinitiativ och klimatkontrakt.

——————————

Hållbarhetsarenan i Almedalen arrangeras i år av Sustainable Innovation tillsammans med HBV och Allmännyttan.