Hållbarhetsarenan

Under politikerveckan i Almedalen är Hållbarhetsarenan den givna platsen för samtal om hållbar samhällsbyggnad och omställning. Ombord på M/S Teaterskeppet som under veckan ligger i Visby hamn arrangerade Sustainable Innovation tillsammans med våra över 30 medarrangörer ca 50 event, alla på temat hållbar framtid.

Hållbarhetsarenan i Almedalen

Här hittar du detaljerad information om alla event på Hållbarhetsarenan, och möjlighet att se dem i efterhand.

Hållbarhetsarenan i Almedalen

Tisdag 27 juni

Tema: Trendspaning

Vi inviger Almedalen med att blicka in i framtiden. Vilka innovativa lösningar kommer vara avgörande för att vi ska kunna skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Hur ser vår hållbara framtid ut efter omställningen?

Tid: 15.30 – 16.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Följ med på en resa in i framtidens hållbara Sverige. Hur ser bebyggelsen ut? Vad har vi för energisystem? Hur har vi löst utmaningen med hållbar mobilitet?

——————————

Både klimatomställning och digital omställning – en färdplan för ledarskap

Tid: 15.45 – 16.30
Arrangör: Stockholm Green Innovation District, ElectriCITY Innovation, Greenovation Stockholm
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Klimatpolitikens stora utmaning är att genomföra omställningen i städer och tätorter. De omfattar bara tre procent av jordens yta, men svarar för över 70 procent av klimatutsläppen. Det behövs någon som tar global ledarskap i den dubbla omställningen, klimatomställning och den digitala omställningen.

——————————

Trängselavgift i elnätet – står lokala energisamhällen för lösningen?

Tid: 17.00 – 18.00
Arrangör: Ferroamp, Rainer & Co.
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Trender visar att stora delar av världen kommer se hushåll som använder solceller och batterier för sin elförsörjning ha lägre kostnad, än vad de nu betalar anslutna till elnätet. Hur ska vi utnyttja det stora intresse som finns i att investera i lokal och delad elproduktion?

Onsdag 28 juni

Tema: Hållbar energi

Energi är inte allt i omställningen, men utan hållbar energi blir det svårt att förverkliga många av de viktiga pusselbitar som måste komma på plats. Under en heldag djupdyker vi i olika aspekter av energifrågan.

Mind the gap – vad gör vi med hållbarhetsgapet?

Tid: 08.30 – 09.30
Arrangör: Science Park Borås vid Högskolan i Borås, Textile & Fashion 2030, Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Trots allt tal om hållbarhet ökar utsläppen och människor överutnyttjar jordklotet varje år. Vad händer med konsumenternas hållbarhetsval när plånboken krymper? Hur navigerar företagen i en tid av oro, ekonomisk nedgång och skärpt hållbarhetslagstiftning?

——————————

Därför bränner vi plast

Tid: 08.30 – 09.15
Arrangör: Avfall Sverige
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Mängder av plast produceras och vi använder plast på ohållbart sätt. För lite sorteras ut, för lite material återvinns, för mycket går till förbränning–ett systemfel. Vi behöver regelverk för att mindre plast sätts på marknaden, mer material återvinns och att det som måste fasas ut gör det effektivt.

——————————

30 TWh solkraft innan 2030 – så får vi det att hända

Tid: 09.45 – 10.30
Arrangör: Solkompaniet
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och samtidigt förutspås att Sveriges elanvändning kommer fördubblas fram till 2045. Hur får vi energiomställningen att gå snabbare? Hur får vi till rätt förutsättningar för att möjliggöra storskalig solkraftsproduktion?

——————————

Sveriges utmaning med kapacitet i hela elnätet

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Recap Energy
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Utmaningen med kapacitet i Sveriges hela elnät kräver storskaliga insatser och samverkan över traditionella sektorsgränser.

——————————

Elektrifiering utan avfall – hur gör vi rätt från början?

Tid: 10.15 – 11.00
Arrangör: Transformity
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Vad betyder omställningen för olika sektorer och hur påverkar omställningen näringsliv och politik. Vad behöver hända mellan näringsliv och politik samt industri och akademi.

——————————

Ledarskap för nya arbetssätt – hur når vi social och ekologisk hållbarhet?

Tid: 11.30 – 12.15
Arrangör: GoToWork – Part of Drees & Sommer, Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Pandemin öppnade upp ögonen för många. Hybridarbete är här för att stanna vilket leder till nya, och olika, krav och förväntningar från både arbetsgivare och arbetstagare. Från vilken plats ska arbete utföras och vad är egentligen kontorets roll?

——————————

Från sårbarhet till styrka – hur kan energigemenskaper skapa samhällsnytta?

Tid: 11.45 – 12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

På vilket sätt kan energigemenskaper skapa samhällsnytta? Det finns potential för att skapa ökad resiliens, effektivitet och investeringsbesparingar i elnätet, men hur? På vilka sätt? Vad är rimligt? Vad är orimligt? Vilka ska ingå i energigemenskaper? På vilka villkor? Hur hittar vi affären?

——————————

IoT och digitala tvillingar som möjliggörare i städernas klimatomställning

Tid: 12.00 – 13.30
Arrangör: IoT Sverige, Uppsala universitet, Internetstiftelsen, Sustainable Innovation, RISE
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Inom några årtionden beräknas två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer, som redan idag står för över 70 procent av de globala utsläppen. IoT och digitala tvillingar spelar en viktig roll för att möta klimatutmaningarna och möjliggöra städernas gröna omställning.

——————————

Hur kan individen bidra till mer effekt i elnätet?

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation, STUNS
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

När många vill ha el samtidigt skapas stora problem, både hos individen med ökade kostnader och hos kommunen som har svårt med nya etableringar. Men det kanske inte är lösningen att bygga ut nya elnät för att frigöra effekt?

——————————

Hur kan effektanpassade styrmedel skapa rätt förutsättningar för mer effekt i samhället?

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Handelshögskolan i Göteborg, Profu, Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Vårt samhälle står inför flera stora utmaningar inom energiområdet. På senare tid har effektfrågan kommit att hamna allt högre på dagordningen. Situationen kompliceras av att olika aktörer bevakar olika intressen och därigenom lyfter fram ofta motstridiga synpunkter på hur olika styrmedel fungerar.

——————————

Kan EU:s elmarknadsreform lösa framtida elkriser?

Tid: 14.15 – 15.00
Arrangör: Energimarknadsinspektionen
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

En ny elmarknadmodell ligger på det europeiska förhandlingsbordet. Är den räddningen som ger oss lägre elpriser och får fler att vilja investera i ny produktion? Eller är det tvärtom – en reform som sätter marknaden och dess mekanismer ur spel?

——————————

Så vinner kommunen attraktivitetskampen och planerar rätt

Tid: 14.30 – 15.15
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Kommuner och regioner behöver prioritera allt hårdare. Genom rätt förståelse för det egna utgångsläget kan man fatta rätt strategiska prioriteringar inom exempelvis kompetensförsörjning, inflyttningsattraktivitet och verksamhetsplanering.

——————————

Flytande havsvind – tekniken som förändrar allt

Tid: 14.30 – 15.15
Arrangör: Freja Offshore
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Hur ska vindkraften kunna leverera el när det inte blåser? Frågan ställs ofta. Men i takt med nya tekniska framsteg där vindkraften byggs längre ut från land, där det blåser mer, faller frågan i ett annat ljus. Vid detta seminarium presenteras konsekvenser för elsystemet av olika framtidsscenarier med flytande vindkraft runt Sveriges kuster.

——————————

Tillgång till ren resilient energi när samhället behöver det – hur skapar vi engagemang?

Tid: 15.30 – 16.30
Arrangör: Sustainable Innovation, Power Circle, Linköpings universitet
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Hur kan vi se till att accelerationen av energisystemet sker och att en transformation blir verklighet under 2030-talet? Vilka förutsättningar behöver komma på plats och hur skapar vi ett aktörsengagemang som kvarstår?

——————————

Östersjön och havsbaserad vindkraft i balans med naturen

Tid: 16.00 – 16.45
Arrangör: Ørsted
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Klimatförändringar, föroreningar och syrefattiga bottnar är bara några av de allvarliga utmaningar som Östersjön står inför. Påverkan på djur- och växtliv är kritisk och kräver omedelbara åtgärder. Kan havsbaserad vindkraft bidra till att rädda Östersjön?

Torsdag 29 juni

Tema: Hållbart byggande

Bygg- och fastighetssektorn kokar av klimatengagemang. Klimatinitiativ och kommunala klimatkontrakt startas på bred front och sätter kursen mot klimatneutralt byggande 2030. Men hur samverkar och skalar Sveriges klimatinitiativ och klimatkontrakt upp innovationer för att nå ett klimatneutralt byggande?

Den digitala förvaltningen 2033

Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future, Salesforce
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

2020-talet är transformationernas årtionde. En grön omställning ska ske parallellt med en intensiv digitalisering, nödvändig för att uppnå mer av social och ekonomisk hållbarhet. Hur ser en ”digital first” kommun eller statlig myndighet ut bortom 2030?

——————————

Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?

Tid: 9.00 – 9.45
Arrangör: Hagainitiativet
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Vad säger näringsliv och politiker om näringslivets förväntningar på regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan. Hur svarar politiker upp på detta i EU och Sverige? Hur skapas legitimitet för klimatpolitiken?

——————————

Hur kan politiken bättre stimulera ett klimatneutralt byggande?

Tid: 10.15 – 11.00
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Vi har klimatmål som ska vara nådda till 2030. Hur ökar vi takten, vem gör vad? Och hur kan politik, lagstiftning och incitament undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande?

——————————

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet? 

Tid: 11.30 – 12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Delta i en expertlunch kring hur hållbarhet och innovation påverkas av ett professionellt inköpsarbete i en kontext av global och lokal instabilitet.

Obs! Lunchevent med begränsat antal platser.

——————————

Hur kan vi ta tillvara på kraften och potentialen i energieffektivisering för ett bättre Sverige?

Tid: 11.30 – 12.15
Arrangör: Eneff
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Energieffektivisering utnyttjas inte idag. Varför? Det kan snabbt bidra till stor samhällsnytta. Varför använder politiker inte denna tillgång och förbättrar Sveriges förutsättningar?

——————————

Går det att bygga bort ensamhet?

Tid: 11.30 – 12.15
Arrangör: Serneke, Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i Sverige. Undersökningar visar att nästan var fjärde person över 16 år besväras av ensamhet och isolering.

——————————

Hur lyckas man med uppskalningen av pilotprojekt för hållbart samhällsbyggande?

Tid: 12.45 – 13.30
Arrangör: Medverkande i forskningsprojektet Hållbarhet blir Standard:, Stockholm stad, Göteborg stad, Malmö stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Fastighetsägarna Stockholm, Sveriges Kommuner och Regioner
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Kommuner och företag använder ofta pilotprojekt för att utveckla och testa nya innovationer. Erfarenheterna är dock att piloter, trots att de varit lyckade, inte skalas upp och nyttjas fullt ut i omställningen till ett hållbart samhälle. Varför är det så, och vad gör man åt det?

——————————

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Tid: 12.45 – 13.30
Arrangör: Sustainable Innovation, Eneff (Energieffektiviseringsföretagen), Fastighetsägarna, Installatörsföretagen
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägares och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

——————————

Klimatneutralt byggande i praktiken – vikten av att mäta för att veta

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Många klimatinitiativ, klimatkontrakt och aktörer utvecklar klimatberäkningsmetoder för att nå ett klimatneutralt byggande så snabbt som möjligt. Så hur harmoniserar vi vårt arbete över Sverige och marknadens certifieringar? Och hur underlättar vi för att nå våra klimatmål med lönsamhet?

——————————

Så minskas klimatutsläppen från byggprojekt – data, innovation, samarbete och kontinuerligt lärande

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Plant, Vectura
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Det är enormt mycket data som ska sammanställas när man gör en klimatberäkning av en byggnad. Hur kan hög grad automation göra arbetet mindre tidskrävande och öka datakvalitén från beräkningarna? Hur kan även innovation, samarbete och kontinuerligt lärande från projekt till projekt minska utsläppen?

——————————

Om vi ska bygga och renovera hållbart behövs rätt information – innan, under och efter byggprocessen

Tid: 14.00 – 14.45
Arrangör: Carbonzero AB, Prodikt
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Byggbranschen står idag för en stor del av klimatpåverkan. För att kunna sänka den behöver vi mer än initiativ och lagar. Att veta vad vi jämför, hitta klimatsmarta lösningar samt bra samarbeten, är vägarna framåt. Hur är det möjligt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt?

——————————

Hur kan vi utgå från det befintliga för att öka byggandet utan att bygga nytt?

Tid: 14.15 – 15.00
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

99% av bebyggelsen är redan byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Vår planerings- och byggprocess utgår dock från linjär nyproduktion. Hur svänger vi om till en cirkulärt process som utgår från det befintliga och minskar rivandet?

——————————

Återbruk i byggbranschen, från forskningspilot till affärsmodell

Tid: 15.15 – 16.00
Arrangör: Codesign
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

”Återhus – att bygga hus av hus” som är ett samarbetsprojekt mellan 14 parter har tagit fram processer och modeller för hur återbruk av stommar kan realiseras i stor skala. Vad händer nu? Hur går vi vidare och skalar upp?

——————————

Materialföretag – hur ställer vi om från linjär till cirkulär affär?

Tid: 15.15 – 16.00
Arrangör: Brukspecialisten AB
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Kravbilden till ett mer hållbart byggande ökar snabbt. Företagen hinner inte med att ställa om för att möta behoven som snabbt uppstått. Detta stoppar upp den brådskande omställningen och är ett av de många hinder vi måste överbrygga för att kunna nå våra miljö- och klimatmål.

——————————

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Tid: 15.30 – 16.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Delta i en dialog med fokus på de innovationer som är enkla att skala upp för att vi ska nå ett klimatneutralt byggande.

——————————

Hur samverkar Sveriges klimatinitiativ och klimatkontrakt för att nå klimatmålen?

Tid: 16.30 – 17.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Delta i en dialog kring hur vi ännu bättre nyttjar styrkan i den samlade mängden klimatinitaitiv och klimatkontrakt. Få med dig konkreta verktyg om hur din region, kommun eller stad kan komma med i samverkan och växla upp ert klimatarbete.

——————————

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

Tid: 16.30 – 17.15
Arrangör: HBV
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort”, behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Fredag 30 juni

Tema: Hållbar mobilitet

Hur löser och elektrifierar vi kyltransporter utan stora energibehov för kylaggregat i lastbilar? Hur löser vi utmaningarna med att radikalt minska fordonsrörelser i arbetspendlingen som står för stor del av koldioxidutsläppen hos företag?

Att klara framtidens kompetensförsörjning

Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Utan rätt kompetens, ingen framgång. Vilka redskap finns för den som ska locka framtidens kompetens?

——————————

Citylogistik – en ödesfråga för framtidens hållbara stadskärnor

Tid: 8.45 – 9.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Ja

Det är i staden större delen av mänskligheten lever och verkar. Därmed är det också i staden där vi som samhälle bör kraftsamla för att skapa förutsättningar för en hållbar cirkulär konsumtion. Hur drar vi nytta av de landvinningar inom teknik och affärsmodeller i framtidens utformning av staden?

——————————

Kan delad arbetspendling vara en del av lösningen för ett hållbart transportsystem?

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Arbetspendling är en av de stora utsläppsbovarna för arbetsgivarna som orsaker trängsel, utsläpp och innebär en stor kostnad för arbetstagare. Pendlingen till jobbet tar mycket tid, men är det effektivt? Hör om visionen, möjligheterna och de praktiska utmaningarna när Borlänge Kommun, IKEA, Borlänge Energi och SSAB ska implementera delad arbetspendling i ett pilotprojekt.

——————————

Hur AI kan hjälpa er att effektivisera och fördjupa framtidens medlems- och medborgardialoger

Tid: 11.00 – 12.00
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Medborgardialoger är idag en del av många organisationers demokratiska verktygslåda men brottas med stora utmaningar. Vi kan lösa många av dessa utmaningar med hjälp av AI-stöd, frågan är bara hur?

——————————

Vilka krav behöver uppfyllas för storskalig laddning av tunga fordon?

Tid: 11.30 – 12.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Laddning av tunga fordon i stor skala med många fordon ställer helt unika krav på laddsystem, energilagring och elnät. Hur gör vi för att möjliggöra elektrifiering inom de tunga transporterna?

——————————

Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: Ethos
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Nej

Hur kan EU-lagstiftning inom hållbarhet hjälpa bolag och finansmarknadsaktörer att skapa transparent, jämförbar och faktabaserad rapportering? hur kan det i sin tur hjälpa investerare, anställda och andra intressenter att förstå den påverkan dessa aktörer har på människor och planeten?

——————————

Uppkopplad, autonom, eldriven kollektivtrafik för landsbygden?

Tid: 14.15 – 15.00
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Ja

Landsbygden är beroende av den privata, oftast fossildrivna, bilen. Hur kan vi erbjuda, också för landsbygden, en smart, uppkopplad, autonom och hållbar kollektivtrafik, med kvalitet, trygghet och anpassad tillgänglighet?

——————————

Skapa de optimala förutsättningarna för en hållbar arbetsplats – blanda tradition med hybrid

Tid: 15.00 – 15.45
Arrangör: GoToWork – Part of Drees & Sommer
Lokal: Lilla matsalen
Förtäring: Nej

Kan kontor utformas till en perfekt plats för att optimera arbetslivskvalitén? Ett hållbart arbetsliv kräver balans mellan människa, teknik och plats. Hur kan teknik, plats och hjärnsmart arbete stödja hälsa och prestation samt hur ledarskap och kultur kan byggas i det hybrida arbetslivet?

Lördag 1 juli

Jobben 2033 – i ChatGPTs kölvatten

Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Generativ AI som ChatGPT håller snabbt på att förändra och öka produktiviteten i mängder av yrken, inte minst informations- och kunskapsyrken. Men hur fort går det och vart bär det hän? Var kan vi tänkas vara bortom 2030?

——————————