…

Swedish Testbeds

Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande

Antalet testbäddar ökar i Sverige och avsaknaden av överblick innebär risker för att medel för forskning och utveckling inte används optimalt. På uppdrag av innovationsprogrammet Smart Built Environment har Sustainable Innovation därför samlat en bred beställargrupp för upphandling av en nationell testbäddsportal.

Bakgrund

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats såsom Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård och äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park).

Nyligen lanserade regeringen också satsningen Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

– En nationell testbäddsportal har potential att skapa samordning mellan landets testbäddar, idéägare och behovsägare och förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer vilket snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer, säger Thomas Sundén, projektledare på Sustainable Innovation.

Definitionen av en testbädd är snarlik i de ovan nämnda satsningarna och inom Smart Built Environment som samordnas av IQ Samhällsbyggnad lyder den:

”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Syfte

  • Säkerställa att behovet av testbäddkapacitet kan byggas upp genom att stimulera till dialog mellan de som har idéer kring hur programmet Smart Built Environments långsiktiga effektmål kan uppnås, och de som har resurser/koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Extra fokus ska läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer.
  • Skapa matchning mellan behovsägare och testbäddsägare för att dels stimulera nya idéer att utvecklas till färdiga koncept, dels för att säkerställa att rätt testbädd används i varje situation, samt att befintliga testbäddar utnyttjas fullt ut.

Målsättning

  • Ta fram ett upphandlingsunderlag för en nationell testbäddsportal.
  • Ta fram en kompletterande ansökan om medel för upphandling av en nationell testbäddsportal.
  • Genomföra upphandling och implementering av en genomtänkt, väl fungerande lösning för matchning av behov och lösningar hos behovsägare, idéägare och tillgängliga testbäddar, för optimal användning av existerande testbäddar samt för koordinerad utveckling av nya testbäddar utifrån behovsanalyser.

Tid

Projektet pågår mellan december 2016 till och med 2018.

Medverkande

Sustainable Innovation, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, HSB, ICT Urban Arena, WSP, KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

Projektet finansieras av Formas via det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Klimatbesparing


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Relaterat


Mer inom byggnation