Internationellt kluster för energi- och resurseffektiva samhällen


Sverige ligger i EU-toppen på investeringar inom forskning och utveckling och även långt fram vad gäller innovationer och patent. Dock har svenska bolag inom miljöteknik traditionellt sett haft svårigheter att penetrera viktiga exportmarknader trots initiala framsteg på nationell nivå. Generellt kan sådana barriärer härledas till begränsningar i resurser och kunskap.

Energimyndigheten har gett stöd till en förstudie inför internationell klusterverksamhet inom energiområdet. Förstudien innefattar bl.a. aktörsmobilisering inför en internationell klusterbildning samt en hindersanalys med fokus på externa marknadshinder samt interna hinder gällande SMFs kompetens och resurser för eventuella exportetableringar.

Strategi

Klustret fokuserar på att hjälpa SMF med direkt lokal kunskap och nätverk för en effektiv etablering på optimal marknad, genom lokal närvaro hos klustermedlemmarna både i offentlig sektor (350 Energikontor i Europa) och privat sektor (WSP, ÅF, Vattenfall m fl). Spridning av SMF och kunskap om best practise sker även med en Wiki-lösning från EU-projektet Celsius med över 60 städer anslutna i EU.

Klustret kan bidra till att effektivt etablera SMF i Europa, Kalifornien, Indien och Kina. Kunder, investerare och samarbetspartners erbjuds praktiskt verifierade SMF genom Sustainable Innovations ca 100 totalt sett genomförda utvecklingsprojekt samt genom andra akademiskt utvärderade lösningar. Denna praktiska ”due diligence” är unik, dvs. att företagen, dess produkter/tjänster/lösningar samt personella resurser redan är testade i större skala genom Sustainable Innovations demonstrationsprojekt. Möjligheten att få verifierade SMF presenterade för sig fyller ett stort behov hos kunder och investerare internationellt.

Målsättning

Denna förstudie har analyserat förutsättningarna att utveckla ett internationellt innovationskluster fokuserat på energieffektiva innovationer – med utgångspunkt i digitaliserings- och mobilitetstjänster för hållbar samhällsutveckling. Studien ger underlag till hur ett internationellt innovationskluster kan organiseras för att ge stöd i en internationell spridning av SMF samt deras resultat så att potentialen i klimateffekter och export i större omfattning kan växlas ut. Att öka svenska miljöteknikföretags närvaro utomlands gynnar både svenskt näringsliv samt den globala resurs- och energiförbrukningen.

Målsättningen är att etablera ett internationellt kluster under hösten 2018.

Tid

Förstudien genomfördes under perioden 2017-11 till 2018-04.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


Medverkande i projektet är Sustainable Innovation, Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Stockholmshem, ÅF, Fagerhult, Toyota, Intel, White och WSP.

Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation