Affärsmodeller för laddinfrastruktur

År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både inneha och ladda elbilar. Därför är det viktigt att göra det enkelt och billigt att investera i laddinfrastruktur.
Sept 2017
Dec 2018

Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera. Vi ville med det här projektet göra det enklare.

Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar.

Bakgrund

Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig så att fler vågar följa med.

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Resultat

I projektet har vi sammanställt intressanta tekniska lösningar, affärsmodeller, kunderbjudanden och de utmaningar som finns i konsortiets bestånd ur ett helhetsperspektiv.

För de som står inför sin första satsning är projektets råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala.

Om det istället handlar om en större satsning rekommenderar projektet att:

  • Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.
  • Våga föra dialog med leverantörerna om era behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
  • Ta höjd för de lagändringar som kommer att införas inom en snar framtid, såsom tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation.
Medverkande
Sabo / Skandia Fastigheter / Stockholmshem / Vasakronan / Vattenfall / Botkyrkabyggen / White Arkitekter
Delfinansieras av
Energimyndigheten