…

Affärsmodeller för ladd-infrastruktur


År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både inneha och ladda elbilar. Därför är det viktigt att göra det enkelt och billigt att investera i laddinfrastruktur. Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera. Vi ville med det här projektet göra det enklare.

Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar.

Bakgrund

Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig så att fler vågar följa med.

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

Resultat

I projektet har vi sammanställt intressanta tekniska lösningar, affärsmodeller, kunderbjudanden och de utmaningar som finns i konsortiets bestånd ur ett helhetsperspektiv.

För de som står inför sin första satsning är projektets råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala.

Om det istället handlar om en större satsning rekommenderar projektet att:

  • Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.
  • Våga föra dialog med leverantörerna om era behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
  • Ta höjd för de lagändringar som kommer att införas inom en snar framtid, såsom tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation.

Tid

Projektet genomfördes under perioden september 2017 till december 2018.

Globalt mål


Slutrapport


Medverkande


I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall, Botkyrkabyggen och White Arkitekter.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Kontaktperson


Mer om mig
…

Lovisa
Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Projektledare

E-post

lovisa.bengtsson(a)sust.se

Telefon

070-305 69 96

Mer om mig

Civilingenjör som snöat in på upphandling

Lovisa har alltid velat påverka samhället till det bättre och är uppvuxen med en stark koppling till civilsamhället. Hon har jobbat med opinionsbildning, demokrati-, och rättvisefrågor i över femton år och fick efter utbildningen till civilingenjör inom miljö och projektledning möjlighet att börja på Sustainable Innovation. Lovisa jobbar framförallt med bebyggelsefrågor, med fokus på bland annat laddinfrastruktur till frågor och hållbar upphandling.

Civilingenjör som snöat in på upphandling

Lovisa har alltid velat påverka samhället till det bättre och är uppvuxen med en stark koppling till civilsamhället. Hon har jobbat med opinionsbildning, demokrati-, och rättvisefrågor i över femton år och fick efter utbildningen till civilingenjör inom miljö och projektledning möjlighet att börja på Sustainable Innovation. Lovisa jobbar framförallt med bebyggelsefrågor, med fokus på bland annat laddinfrastruktur till frågor och hållbar upphandling.

Relaterat


Mer inom byggnation