Värmegolv som effektreserv

I projektet undersöker vi hur värmegolv kan vara med och underlätta för elnäten. Vi utgår från att alla resurser som kan vara med och underlätta för elnätet ska vara med och då har självklart värmegolven en plats i den kalkylen.
Juni 2017
Juni 2018

För att klara elnätens effektutmaning måsta alla komponenter i våra hushåll vara med och hjälpa till. De måste vara på när de behöver vara på men de måste också slå av när möjligheten finns. Värmegolv som effektreserv syftar till att ge underlag och förbereda för ett större innovationsprojekt med utveckling och test av systemlösningar som använder värmepotentialen i eluppvärmda golv för flexibel effektstyrning i villor och miljonprogramsfastigheter.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att mäta vilket intresse det finns hos människor som har värmegolv installerade att låta sitt värmegolv styras för att spara energi. En annan målsättning är att se vilken potential värmegolv har som effektreserv.

Strategi

Vi ska i den här verifieringen mäta och beräkna lagringspotential, uppskatta möjlig efterfrågeflexibiltet och beräkna kostnaderna för tekniska installationer för att realisera potentialen i befintliga värmegolv. I huvuddelen är sedan avsikten att gå vidare och göra tekniska installationer för att verifiera kostnader och potential, testa beteendeacceptansen för den här sortens flexibilitetslösningar och praktiskt integrera dessa lösningar med andra flexibilitetslösningar som använder sig av, till exempel, vattenburen värme, varmvattenberedare och elbilsladdning.

Ansvarig projektledare

Maria Willborg
Projektchef