…

Test i verkliga byggprojekt

Det finns många lärdomar att dra från digitalseringen inom byggbranschen. När nya digitala lösningar testas i verkliga, pågående byggprojekt krävs extra förberedelse och hänsyn till alla situationer som kan uppstå. Därför studerar projektet Test i verkliga byggprojekt det stora digitaliseringsprojektet Uppkopplad byggplats för att kunna sprida projektets lärdomar och snabba på sektorns innovationshastighet.

Bakgrund

Byggsektorn befinner sig i en snabb digital utveckling med pågående IT-relaterade projekt. Tester av digital teknik kopplde till nya arbets- och byggsätt behöver utföras på byggplatser för att verifiera, justera prototyplösningar innan de tas i drift eller förkastas. Till exempel behöver testpersonal enkelt kunna etablera lämplig mobil infrastruktur för hantering av stora mängder data i realtid.

I dagsläget saknas standardiserade beskrivningar för hur dessa tester görs med minsta störning på ett pågående bygge. Förutsättningarna varierar och det finns ingen ”one size fits all”. Projektets syfte är att underlätta för byggföretag att utföra fler tester på byggplatser.

Testpaketen ska ge strukturerad vägledning för testpersonal, projektledare med flera som ska etablera en uppkopplad IT-miljö i ett byggprojekt och genomföra tester. Resultatet avser medföra spinn-off för merparten av dem som på olika sätt är inblandade i byggprocessen, till exempel Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna och även byggherrar. Metoden är att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag.

Målsättning

Projektets målsättning är en framtagen prototyp för ett lärverktyg innehållande kunskap och lärdomar från ett antal verkliga test genomförda inom projektet Uppkopplad byggplats.

Tanken är att beskriva olika testcase och dra lärdomar från dem kring hur tester bör genomföras för att effektivt, robust, snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och testa olika digitala lösningar inom till exempel simulering, ritningslösa byggprojektet, digital tillverkning och realtid.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Lovisa
Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Projektledare

E-post

lovisa.bengtsson(a)sust.se

Telefon

070-305 69 96

Mer om mig

Civilingenjör som snöat in på upphandling

Lovisa har alltid velat påverka samhället till det bättre och är uppvuxen med en stark koppling till civilsamhället. Hon har jobbat med opinionsbildning, demokrati-, och rättvisefrågor i över femton år och fick efter utbildningen till civilingenjör inom miljö och projektledning möjlighet att börja på Sustainable Innovation. Lovisa jobbar framförallt med bebyggelsefrågor, med fokus på bland annat laddinfrastruktur till frågor och hållbar upphandling.

Civilingenjör som snöat in på upphandling

Lovisa har alltid velat påverka samhället till det bättre och är uppvuxen med en stark koppling till civilsamhället. Hon har jobbat med opinionsbildning, demokrati-, och rättvisefrågor i över femton år och fick efter utbildningen till civilingenjör inom miljö och projektledning möjlighet att börja på Sustainable Innovation. Lovisa jobbar framförallt med bebyggelsefrågor, med fokus på bland annat laddinfrastruktur till frågor och hållbar upphandling.

Medverkande


I projektet medverkar Sustainable Innovation, SOON.NU, Different Advokat, Fojab, Skanska.

Projektet delfinansieras av Smart Built Environment och SBUF

 

 

Relaterat