Test i verkliga byggprojekt

När nya digitala lösningar testas i verkliga, pågående byggprojekt krävs extra förberedelse och hänsyn till alla situationer som kan uppstå. Det här projektet studerar det stora digitaliseringsprojektet "Uppkopplad byggplats" för att kunna sprida projektets lärdomar som kan snabba på sektorns innovationshastighet.
Nov 2018
Dec 2019

Byggsektorn befinner sig i en snabb digital utveckling med pågående IT-relaterade projekt. Tester av digital teknik kopplat till nya arbets- och byggsätt behöver utföras på byggplatser för att verifiera, justera prototyplösningar innan de tas i drift eller förkastas. Till exempel behöver testpersonal enkelt kunna etablera lämplig mobil infrastruktur för hantering av stora mängder data i realtid. I dagsläget saknas standardiserade beskrivningar för hur dessa tester görs med minsta störning på ett pågående bygge. Förutsättningarna varierar och det finns inte ”one size fits all”.

Syfte och målsättning

Projektets syfte är att underlätta för byggföretag att utföra fler tester på byggplatser. Målsättningen är att beskriva olika testcase och dra lärdomar från dem kring hur tester bör genomföras för att effektivt, robust, snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och testa olika digitala lösningar inom till exempel simulering, ritningslösa byggprojektet, digital tillverkning och realtid.

Testpaketen ska ge strukturerad vägledning för testpersonal, projektledare med flera som ska etablera en uppkopplad IT-miljö i ett byggprojekt och genomföra tester. Resultatet avser medföra spinn-off för merparten av dem som på olika sätt är inblandade i byggprocessen, till exempel Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna och även byggherrar. Metoden är att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag.

Resultat

Projektets målsättning var att ta fram en guide innehållande kunskap och lärdomar från ett antal verkliga test genomförda inom projektet Uppkopplad byggplats. Denna guide tillsammans med en tom mall där du kan planera och följa upp ditt eget projekt kommer snart gå att ladda ner här. Håll utkik!

Medverkande
SOON.NU / Different Advokat / Fojab / Skanska
Finansierades av
Smart Built Environment / SBUF