…

Sustainable Hotel


Idag kräver vi mer av serviceindustrin än bekvämlighet och service. För att nå klimatmålen kräver vi också energieffektivsering och hållbarhet. Det moderna hotellet kommer erbjuda bekvämlighet och service, men även ett mer slutet kretslopp med både minskad energianvändning och reducerade klimatutsläpp.

Beskrivning

Syftet var att genom projektet skapa ett föredöme och en inspirationskälla inom energieffektivisering både för servicesektorn och mera specifikt för hotell- och restaurangverksamheter. Projektet har bedrivits som ett utvecklings- och demonstrationsprojekt parallellt med Grand Hotels ordinarie verksamhet i Stockholm. Förutom att uppnå en tydlig energieffektivisering hos Grand Hotel har projektets avsikt varit att demonstrera och utveckla nya lösningar inom styrning av inomhusklimat och energieffektivare belysning. Målet var att de samlade åtgärderna skulle åstadkomma en energieffektivisering på 10 procent, alternativt 1 GWh per år. Hotell- och restaurangsektorn svarar uppskattningsvis för 1 procent av Sveriges slutliga energianvändning. Projektets avsikt var att skapa föredöme i Grand Hotels verksamhet i Stockholm och visa att det går att energieffektivisera även i en känslig kulturmiljö som dessutom har öppet dygnet runt, året om.

Resultat

Sammanlagt har mer än 4 500 glödlampor bytts mot LED eller halogen i hotellrum, korridorer och övriga allmänna utrymmen. Närvarostyrning och ny LED-baserad scenbelysning har installerats. Hotellets installationer har fått en total översyn och ny utrustning för värmeåtervinning har installerats. En ny lösning där hotellets bokningssystem kopplas samman med styrsystem för värme, kyla och el gör att hotellrummen kan ligga på sparlåga till dess en gäst är på väg att anlända. Inom projektet har också ett utbildningspaket genomförts och ett system för återkoppling och visualisering av aktuell energianvändning introducerats. Systemet visar energianvändningen i realtid och ställer denna mot målet för ackumulerad energieffektivitet. Utvärderingen av mätta och uppskattade effekter av de åtgärder som genomförts inom ramen för projektet visar att energieffektiviseringen med marginal har passerat 1,5 GWh/år. Även om den absoluta nivån varierar med rörliga faktorer så som beläggning i hotell, restauranger och konferensverksamhet. Den totala besparingen av CO2-utsläpp närmar sig 200 ton årligen.

Lärdomar

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade Grand Hotel, Campido, ÅF, Fagerhult och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat