…

Sustainable Hotel


Idag kräver vi mer av serviceindustrin än bekvämlighet och service. För att nå klimatmålen kräver vi också energieffektivsering och hållbarhet. Det moderna hotellet kommer erbjuda bekvämlighet och service, men även ett mer slutet kretslopp med både minskad energianvändning och reducerade klimatutsläpp.

Beskrivning

Syftet var att genom projektet skapa ett föredöme och en inspirationskälla inom energieffektivisering både för servicesektorn och mera specifikt för hotell- och restaurangverksamheter. Projektet har bedrivits som ett utvecklings- och demonstrationsprojekt parallellt med Grand Hotels ordinarie verksamhet i Stockholm. Förutom att uppnå en tydlig energieffektivisering hos Grand Hotel har projektets avsikt varit att demonstrera och utveckla nya lösningar inom styrning av inomhusklimat och energieffektivare belysning. Målet var att de samlade åtgärderna skulle åstadkomma en energieffektivisering på 10 procent, alternativt 1 GWh per år. Hotell- och restaurangsektorn svarar uppskattningsvis för 1 procent av Sveriges slutliga energianvändning. Projektets avsikt var att skapa föredöme i Grand Hotels verksamhet i Stockholm och visa att det går att energieffektivisera även i en känslig kulturmiljö som dessutom har öppet dygnet runt, året om.

Resultat

Sammanlagt har mer än 4 500 glödlampor bytts mot LED eller halogen i hotellrum, korridorer och övriga allmänna utrymmen. Närvarostyrning och ny LED-baserad scenbelysning har installerats. Hotellets installationer har fått en total översyn och ny utrustning för värmeåtervinning har installerats. En ny lösning där hotellets bokningssystem kopplas samman med styrsystem för värme, kyla och el gör att hotellrummen kan ligga på sparlåga till dess en gäst är på väg att anlända. Inom projektet har också ett utbildningspaket genomförts och ett system för återkoppling och visualisering av aktuell energianvändning introducerats. Systemet visar energianvändningen i realtid och ställer denna mot målet för ackumulerad energieffektivitet. Utvärderingen av mätta och uppskattade effekter av de åtgärder som genomförts inom ramen för projektet visar att energieffektiviseringen med marginal har passerat 1,5 GWh/år. Även om den absoluta nivån varierar med rörliga faktorer så som beläggning i hotell, restauranger och konferensverksamhet. Den totala besparingen av CO2-utsläpp närmar sig 200 ton årligen.

Lärdomar

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


I projektet medverkade Grand Hotel, Campido, ÅF, Fagerhult och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat