…

Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030

En ny standard möjliggör för fler företag kommer kunna rapportera och/eller arbeta med hållbarhet på ett standardiserat sätt samt med tydlig koppling till Agenda2030.

Bakgrund

I diskussionen kring Agenda 2030 är en viktig aspekt som ofta nämns att vi inte ska uppfinna hjulet på nytt. Det gäller inte minst i relation till standarder. Ofta finns redan standarder för just de områden som de globala målen lyfter men de togs fram innan målen sattes och hänvisar därför inte direkt till dem. Ett problem har dock varit att det internationellt saknas tillräckligt tydliga kopplingar mellan de globala målen och standardiseringen. Genom att förtydliga kopplingen mellan existerande standarder och de globala målen fokuserar på projektet på ett område med potential för att bli nyskapande i hur hållbarhetsstandarder använda.

Målsättning

Mål är att testa intresset och effekten av en ny standard för hållbart företagande med fokus på optimering av bidrag till Agenda2030. En samverkan mellan ISO 26000 som beskriver HUR en verksamhet ska gå tillväga för att identifiera hållbarhetsfrågor för den specifika organisationen. Agenda 2030 togs fram efter ISO 26000 och stödjer företag i att visa på VAD man bidrar till. Syftet är att förtydliga länken mellan Agenda 2030 och existerande väl spridda standarder kan med andra ord förenkla företags hållbarhetsarbete och möjliggöra bidrag till svenska företags konkurrenskraft.

Globalt mål


Miljömål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jens
Hagman

Jens Hagman

Projektledare

E-post

jens.hagman(a)sust.se

Telefon

070-665 7579

Mer om mig

Doktorand och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Förutom sin tjänst som projektledare på Sustainable Innovation doktorerar han på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Doktorand och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Förutom sin tjänst som projektledare på Sustainable Innovation doktorerar han på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Medverkande


I detta projekt samverkar Sustainable Innovation, Allies, SIS, och Vinnova med ett antal andra företag och organisationer. Projektet finansieras av Vinnova.