Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030

En ny möjlighet för företag att arbeta med hållbarhetsfrågorna/Agenda 2030 på ett standardiserat sätt.

Bakgrund

En viktig aspekt som nämns i diskussionen om Agenda 2030 är att vi inte ska uppfinna hjulet på nytt. Det gäller inte minst i relation till standarder. Ofta finns redan standarder för just de områden som de globala målen/Agenda 2030 lyfter fram, men dessa etablerades innan målen sattes varför kopplingen inte är tydlig. Detta projekt ska därför förtydliga kopplingen mellan existerande standarder och de globala målen.

Målsättning

Målet är att testa intresset och effekten av en ny standard för hållbart företagande med fokus på optimering av bidrag till Agenda 2030. Detta sker genom en samverkan mellan ISO 26000 (som beskriver HUR en verksamhet ska gå tillväga för att identifiera hållbarhetsfrågor) samt Agenda 2030 som tydliggör VAD som behöver göras.  Syftet är att förtydliga länken mellan Agenda 2030 och existerande väl spridda standarder. Detta kan med andra ord förenkla företagens hållbarhetsarbete samt bidra till svenska företags konkurrenskraft. I detta projekt samverkar Sustainable Innovation, Allies, SIS, och Vinnova med ett antal andra företag och organisationer.

Medverkande
Allies / SIS / Vinnova
Finansieras av
Vinnova