Sol-DIS

Tillsammans med HBV, allmännyttans inköpsfunktion har Sustainable Innovation och Grön BoStad Stockholm utvecklat ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solenergi och ett stödverktyg för att ta fram underlaget.

Om projektet

Ett DIS är en upphandlingsform som introducerades i nya Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader och kan ses som ett komplement till ramavtal. DISet passar bättre för ”sällanköp” där den tekniska och ekonomiska utvecklingen sker snabbt och behov och förutsättningar skiljer sig mellan upphandlande parter. Upphandling av solenergi passade därför utmärkt för att testa att göra ett DIS till HBVs medlemmar.

Tack vare hur DISet som upphandlingsform fungerar ger det också en ökad möjlighet för små- och medelstora bolag att delta, och underlättar bevakningen av upphandlingar eftersom alla som är kvalificerade leverantörer informeras när nya upphandlingar blir tillgängliga i DISet. Samtidigt går det också att ansluta och lämna under giltighetstiden.

Vill du veta mer om Dynamiska inköpssystem? Läs mer hos HBV

Sol-DIS är en del av projektet Grön Bostad Stockholm.

Stödverktyget

För att hjälpa beställare har vi tagit fram ett stödverktyg som hjälper till att ta fram ram- och objektsbeskrivning av ert projekt. Trots att det är framtaget till DISet borde de kunna vara till stöd för de flesta beställningar av solceller – så länge det handlar om köp och inte leasing. Stödverktyget är framtaget i Access och fungerar därför enbart i Windows. Om du inte har Access i Office-paketet finns en gratis Runtime-verison att ladda ner här. Mer information om hur du gör hittar du på sidan 5 i beställarhandledningen.

Länk till nedladdning av stödverktyg och hjälpdokument finner du nedan.

För HBV:s medlemmar

HBV hjälper även till vid kvalificering och utvärdering av anbud samt upprättande av tilldelningsbeslut som sker tidigast tio dagar efter annonsering av respektive upphandling/beställning.

För mer information om beställning, kolla under Avtalskatalogen på HBVs sida >>

Medverkande
HBV / Grön BoStad Stockholm / Sustainable Innovation
Finansierades av
EU:s regionala strukturfond