…

Social innovation inom Allmännyttan


För att möta samhällsmålen måste vi stärka innovationsprocesser i hela Sverige.

Resultat

Med projektet har SABO tillsammans med Sustainable Innovation skapat en process i syfte att ge möjlighet till att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och tagit fram en metod och verksamhetsplan för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna. Deta så att hela landet kan dra nytta av lärdomarna och nya sociala innovationer.

Lärdomar

Projektets breda omvärldsbevakning samt projektkonstellationen har gett projektet kunskap om tillgängliga finansiella verktyg för att beräkna samhällsnyttan av bostadsföretagens sociala initiativ. Investeringar som allmännyttiga bostadsföretag gör inom sina bestånd ökar sysselsättning, trygghet, utbildningsnivåer och attraktiviteten inom områdena. På detta sätt minskar vakanser, omflyttning och skadegörelse vilket har till följd att fastighetsvärdena successivt ökar.

Den ökade sysselsättningen och attraktiviteten inom bestånden ger dock störst avkastning till kommunen och de myndigheter som tillhandahåller försörjningsbidrag. I de genomförda intervjuerna har samhällsnyttan inom verksamheter och målgrupper utanför de enskilda projekten beskrivits (Kommun, Arbetsförmedling, Migrationsverket, Försäkringskassan, Utbildningsväsende, lokalt näringsliv etc). Sammantaget gör detta att ett förlängningsprojekt har god kunskap om hur investeringar i sociala innovationer ger avkastning på samhällsnivå samt hur, och till vem, denna kunskap skall spridas för att nå effekt.

Tidsplan

Projektet pågick under 2015.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


I projektet medverkar Sustainable Innovation och SABO. Vinnova har delfinansierat projektet.

Relaterat


Mer inom byggnation