…

Skeppsholmen


Resurseffektiviseringen innebär inte att vi måste bygga om våra städer. Snarare innebär den att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande kulturhistoriska miljöer mer energieffektiva.

Beskrivning

Syftet med projekt Skeppsholmen har varit att lyfta fram svensk energieffektivisering inom hem, transport och fastighet på en publik arena. På det sättet ville vi stimulera energieffektivisering inom känsliga miljöer såsom kulturbyggnader eller museer. Skeppsholmen och Kastellholmen ligger i Saltsjön mellan Gamla Stan och Djurgården i Stockholm. Moderna museet och Arkitekturmuseet som ligger på öarna är stora besöksmål. De ägs i sin helhet av staten och förvaltas av SFV. Det gäller även infrastrukturen för energi. Sammantaget gör detta öarna till ett utmärkt område för demonstration av energieffektivisering och ny energiteknik. Enligt EU-direktiv ska offentliga verksamheter vara föregångare och genom goda exempel visa andra aktörer hur energianvändningen för transporter, belysning och uppvärmning kan effektiviseras.

Resultat

Projektet har skapat konkreta demonstrationer inom främst följande områden:

  • Laddningsmöjligheter för elfordon
  • Energieffektivt boende
  • Visualisering av energiförbrukning
  • Utomhusbelysning
  • Långsiktigt systematiskt energieffektiviseringsarbete i samverkan med hyresgäster
  • Användning av ny energieffektiv teknik
  • Energieffektiva fönster
  • Effektoptimering

 

Projektet har även utrett möjligheter för lokal energiproduktion och system som skulle kunna förbättra insamlingen av energidata på de två öarna. Förutom att projektet har initierat pilotprojekt och introducerat ny teknik som både kortsiktigt och långsiktigt medför energibesparingar, är den stora vinningen, som den upplevs från SFV, den ökade medvetenheten av energianvändningen. Det praktiska arbetet och möjligheterna att sammanställa resultat av energiarbetet har lett till både ökad medvetenhet och ökat intresse för energifrågorna hos SFV:s förvaltar- och driftpersonal.

Lärdomar

 

Bevarandefrågorna är naturligtvis extra känsliga på en plats som Skeppsholmen. Till exempel tog installationen av laddstolpar mer tid än beräknat. En planerad solelanläggning fick också skjutas upp eftersom det blev svårt att hitta en lämplig placering.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


I projektet medverkade Statens fastighetsverk (SFV) och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat