…

Riksbyggens renoveringsverkstad


Resurseffektiviseringen innebär inte bara att vi måste bygga om våra städer. Den innebär också att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande byggnader mer energieffektiva.

Bakgrund

Projektet har lyft fram goda exempel på renoveringsinsatser som bidrar till att minska energiförbrukningen hos bostadsrättsföreningar. Detta för att inspirera andra föreningar att göra liknande insatser. En stor del av flerbostadshusen, även de som ägs av bostadsrättsföreningar, är byggda under miljonprogrammet och står inför större renoveringar. Därför är det viktigt att ta vara på till exempel stambyten så att vi använder denna chans att markant minska energianvändningen.

Resultat

Projektet har visat att det finns ekonomiska potentialer till stora energibesparingar hos många föreningar. Målet om 20 procent till 2020 bör kunna uppnås med relativt enkla och lönsamma åtgärder. Totalt har 13 goda exempel lyfts fram som tydligt pekar på detta. Här arbetar Riksbyggen vidare med att implementera tjänster och processer som kan stödja föreningarna.

Lärdomar

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


I projektet medverkade Riksbyggen, KTH och Sust.

Projektet delfinansierades via Cerbof.

Dokument


Relaterat