Riksbyggens renoveringsverkstad

Resurseffektiviseringen innebär inte bara att vi måste bygga om våra städer. Den innebär också att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande byggnader mer energieffektiva.

Projektet har lyft fram goda exempel på renoveringsinsatser som bidrar till att minska energiförbrukningen hos bostadsrättsföreningar. Detta för att inspirera andra föreningar att göra liknande insatser. En stor del av flerbostadshusen, även de som ägs av bostadsrättsföreningar, är byggda under miljonprogrammet och står inför större renoveringar. Därför är det viktigt att ta vara på till exempel stambyten så att vi använder denna chans att markant minska energianvändningen.

Resultat

Projektet har visat att det finns ekonomiska potentialer till stora energibesparingar hos många föreningar. Målet om 20 procent till 2020 bör kunna uppnås med relativt enkla och lönsamma åtgärder. Totalt har 13 goda exempel lyfts fram som tydligt pekar på detta. Här arbetar Riksbyggen vidare med att implementera tjänster och processer som kan stödja föreningarna.

Lärdomar

När det gäller målet 50 procent till 2050 är osäkerheterna större. Det krävs mer omfattande åtgärder för att komma ner så mycket i befintliga hus. Det krävs större investeringar med lägre avkastning för att nå dit. Långsiktigheten gör också att de ekonomiska riskerna blir större och kalkylerna är naturligtvis mycket känsliga för antaganden om framtida energipriser och räntor. Sustainable Innovation, Riksbyggen och KTH har nu startat ett nytt projektet som är inriktat mot att ta fram metoder och verktyg som kan överbrygga dessa hinder primärt för Riksbyggens föreningar, men som i förlängningen även kan spridas till andra föreningar och bostadsbolag.

Medverkande
Riksbyggen / KTH / Sustainable Innovation
Finansierades av
Cerbof