…

Riksbyggens renoveringsverkstad


Resurseffektiviseringen innebär inte bara att vi måste bygga om våra städer. Den innebär också att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande byggnader mer energieffektiva.

Bakgrund

Projektet har lyft fram goda exempel på renoveringsinsatser som bidrar till att minska energiförbrukningen hos bostadsrättsföreningar. Detta för att inspirera andra föreningar att göra liknande insatser. En stor del av flerbostadshusen, även de som ägs av bostadsrättsföreningar, är byggda under miljonprogrammet och står inför större renoveringar. Därför är det viktigt att ta vara på till exempel stambyten så att vi använder denna chans att markant minska energianvändningen.

Resultat

Projektet har visat att det finns ekonomiska potentialer till stora energibesparingar hos många föreningar. Målet om 20 procent till 2020 bör kunna uppnås med relativt enkla och lönsamma åtgärder. Totalt har 13 goda exempel lyfts fram som tydligt pekar på detta. Här arbetar Riksbyggen vidare med att implementera tjänster och processer som kan stödja föreningarna.

Lärdomar

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade Riksbyggen, KTH och Sust.

Projektet delfinansierades via Cerbof.

Dokument


Relaterat