Nollzon

Nollzon bidrar till att få transporterna i våra städer rena och tysta genom att elbilstaxi prioriteras.
Aug 2015
Dec 2019

Bakgrund

Det är den professionella trafiken, framförallt taxi, som kommer driva utvecklingen mot elbilar. Det finns 6000 taxibilar i Stockholm och det är dessa fordon som kör absolut mest, upp emot 30 mil per dygn varje dag året runt.

Målsättning och strategi

Nollzon finns för att snabbt få transporterna i våra städer rena och tysta. Genom att många arbetsgivare antar Nollzons policy, som prioriterar elbilar, skapas en stor efterfrågan. Den leder till fler elbilar hos taxiföretagen och rena och tysta transporter i våra städer. Avgörande är att många företag ansluter sig. Det är enkelt och kostar ingenting. Det enda man behöver göra är att anta Nollzons policy för taxi på el.

Medverkande
Vattenfall / IBM / ABB / Gröna Bilister

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet