…

Nollzon


Tyst och ren trafik nu genom att elbilstaxi prioriteras.

Bakgrund

Det är den professionella trafiken, framförallt taxi, som kommer driva utvecklingen mot elbilar. Det finns 6000 taxibilar i Stockholm och det är dessa fordon som kör absolut mest, upp emot 30 mil per dygn varje dag året runt.

Målsättning

Nollzon finns för att snabbt få transporterna i våra städer rena och tysta.

Strategi

Genom att många arbetsgivare antar Nollzons policy, som prioriterar elbilar, skapas en stor efterfrågan. Den leder till fler elbilar hos taxiföretagen och rena och tysta transporter i våra städer. Avgörande är att många företag ansluter sig. Det är enkelt och kostar ingenting. Det enda man behöver göra är att anta Nollzons policy för taxi på el.

Tidsplan

Projektet pågår från 1 augusti 2015 och framåt.

Artikel


Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


I projektet medverkar Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation.

Relaterat


Mer inom byggnation