…

Nollzon


Tyst och ren trafik nu genom att elbilstaxi prioriteras.

Bakgrund

Det är den professionella trafiken, framförallt taxi, som kommer driva utvecklingen mot elbilar. Det finns 6000 taxibilar i Stockholm och det är dessa fordon som kör absolut mest, upp emot 30 mil per dygn varje dag året runt.

Målsättning

Nollzon finns för att snabbt få transporterna i våra städer rena och tysta.

Strategi

Genom att många arbetsgivare antar Nollzons policy, som prioriterar elbilar, skapas en stor efterfrågan. Den leder till fler elbilar hos taxiföretagen och rena och tysta transporter i våra städer. Avgörande är att många företag ansluter sig. Det är enkelt och kostar ingenting. Det enda man behöver göra är att anta Nollzons policy för taxi på el.

Tidsplan

Projektet pågår från 1 augusti 2015 och framåt.

Artikel


Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Gordon
Strömfelt

Gordon Strömfelt

Verksamhetsansvarig Göteborg

E-post

gordon.stromfelt(a)sust.se

Telefon

076-172 99 50

Mer om mig

Fordonsingenjör med passion för elfordon

Gordon vill bidra till att förändra vårt sätt att resa och transportera gods och människor för framtidens hållbara samhällen. Från att ha jobbat med energilager och elektriska drivsystem i elfordon samt frågor kring laddinfrastruktur har han nu växlat över till att utveckla initiativ och affärsmodeller för att skapa den nödvändiga beteendeförändring som krävs för att minska vårt gemensamma klimatavtryck.
Gordon arbetar just nu i mobilitetsprojekt för elkonvertering av taxibranschen samt elektrifierade godstransporter i städer och på landsbygd. Han fokuserar även på utveckling av elektriska drivlinor och laddinfrastruktur för marina applikationer.

Fordonsingenjör med passion för elfordon

Gordon vill bidra till att förändra vårt sätt att resa och transportera gods och människor för framtidens hållbara samhällen. Från att ha jobbat med energilager och elektriska drivsystem i elfordon samt frågor kring laddinfrastruktur har han nu växlat över till att utveckla initiativ och affärsmodeller för att skapa den nödvändiga beteendeförändring som krävs för att minska vårt gemensamma klimatavtryck.
Gordon arbetar just nu i mobilitetsprojekt för elkonvertering av taxibranschen samt elektrifierade godstransporter i städer och på landsbygd. Han fokuserar även på utveckling av elektriska drivlinor och laddinfrastruktur för marina applikationer.

Medverkande


I projektet medverkar Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation.

Relaterat


Mer inom byggnation