NemoGrid – Nya affärsmodeller i distributionsnätet

NemoGrid (New businessmodels On the Distributiongrid) är ett EU-projekt där Schweiz, Sverige och Tyskland samarbetar kring hur olika affärsscenarier kan fungera i våra framtida elnät.
Maj 2017
Juni 2020

Bakgrund

Energiomställningen sker i ett rasande tempo. Solenergin har i Tyskland exploderat och i Sverige blir det mer och mer intressant att installera lokala energilösningar och även lagring. Vi har i energiuppgörelsen 2016 siktet inställt på att vi skall nå ett energisystem helt baserat på förnybara energikällor. När våra elnät nu transformeras så ställer man stort hopp på att det skapas nya affärsmodeller och nya sätt att fördela kostnader för framtidens elnät. Det jobbar vi med i projektet.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Målsättning och strategi

Projektet utgår från tre olika scenarion

  • Centraliserad hantering som är helt styrd av elnätsägaren
  • Decentraliserad spännings- och effektstyrningstariff
  • En helt distribuerad marknad där slutkunder handlar med varandra med hjälp av Etherium blockchain

Genom att praktiskt analysera dagens modeller och simulera nya samt i praktiskt test utföra tester med faktiska kunder i Upplands energis elnät i norra Uppland.

Medverkande i Sverige
Upplands Energi / NGENIC