…

Nearly Zero Energy Hotels


I EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) arbetade vi med att påskynda renoveringstakten av hotell till nära noll-energibyggnader (nZEB). Fokus låg på små och medelstora hotell eftersom de utgör 90 procent av den totala hotellnäringen i EU.

I EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) arbetade vi med att påskynda renoveringstakten av hotell till nära noll-energibyggnader (nZEB). Fokus låg på små och medelstora hotell eftersom de utgör 90 procent av den totala hotellnäringen i EU.

Fastigheter står för 40 procent av energianvändningen i EU och 36 procent av utsläppen av växthusgaserna vilket gör det till ett prioriterat område från EU att energieffektivisera. Turism är dessutom EU:s tredje största industrisektor och utgör 5 procent av BNP:n.

Att som hotell genomföra energieffektivitetsåtgärder ökar ofta konkurrenskraften men det är det inte många hotellägare som känner till så engagemanget är ofta bristfälligt. Eftersom hotellsektorn är fragmenterad är tillgången till information om energi- eller byggnadsdirektiv rätt komplicerad. Det såg vi till att förbättra.

Genomförande

Vi utsåg och arbetade med ett antal pilotländer och hotell för att informera och hjälpa hotellen att förstå de utmaningar som besöksbranschen står inför när det gäller klimatmålen och vilka möjligheter som finns för de enskilda hotellen.

Vi räknade sedan ut energieffektiviseringspotentialen och tog fram planer för att uppnå statusen nollenergihotell (neZEH). Hotellen erbjöd även skräddarsydd, tekniskt stöd för genomförande. Detta medförde besparingar på 70 procent eller mer för hotellen, jämfört med innan renoveringarna.

Ett av huvudmålen var att få en kritisk massa av pilotprojekt/hotell från sju neZEH-länder att genomföra renoveringar. Dessa står som goda exempel för andra hotell inom branschen. Sexton hotell fördelat på sju länder deltog: 2 i Kroatien, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige och 3 hotell i Rumänien och Grekland. Hotellen representerar fyra olika geografiska områden: kust, stad, landsbygd och berg.

Lärdomar

Överförbarhet: Bevis från pilothotellen visade att de föreslagna åtgärderna skulle vara relevanta för de flesta hotell byggda under de senaste 30-40 åren. Genom att följa neZEH-riktlinjerna skulle de flesta uppnå neZEH-status.


Oberoende enerirådgivning:
 Omfattande, proaktiva och oberoende energirådgivning visade sig vara avgörande för att hotellägare på ett bra sätt skulle komma igång med arbetet. Rådgivarna assisterade hotellägare som över lag tyckte att det var mycket svårt att bestämma vilka åtgärder som skulle vidtas och i vilken ordning. Stödet visade sig vara strategiskt avgörande för renoveringarna skulle kunna genomföras.

Resultat av rådgivningen visade att det ofta fanns åtgärder som snabbt kunde vidtas för att minska energianvändningen varav den vanligaste var energistyrning och installation av styrsystem tidigt i renoveringsprocessen. Sådana åtgärder krävde en relativt låg investering men gav snabbt stora besparingar.

Utmaningar för hotellen: Att minska driftskostnaderna var högsta prioritet för små och medelstora hotell. Att minska de energirelaterade driftkostnaderna krävde betydande investeringar och det blev uppenbart att många hotellägare saknade teknisk kunskap och medvetenhet om energieffektivitetsåtgärder, särskilt ur neZEH-hänseende, och hade inte heller kompetent personal att hantera tekniskt underhåll eller energihanteringsfrågor.

Majoriteten av pilothotellen kunde inte förbereda egna renoveringssplaner, hantera anbudsförfaranden eller hantera kontraktsproblem och gick vilse när man försökte ansöka om nationella eller internationella bidragsmöjligheter i samband med energibesparingar.

Många hade också svårt att förstå den fulla ekonomiska potentialen i att investera i energibesparingar. NeZEH-projektet bidrog till att lösa dessa utmaningar m.h.a. de oberoende energirevisionerna, genomförbarhetsstudierna, kostnadsscenarierna, utrullningsplanerna, anbudsgivning/upphandlande stöd och personalutbildning.


Personalengagemang och beteeförändring:
 Energieffektivitetsåtgärder och förnybara energikällor räckte inte för att pilothotellen skulle uppnå nära nollenergistatus. Ett aktivt deltagande av hotellpersonal och gäster var avgörande för att bidra till den minskade energianvändningen.

Både anställda och tjänsteleverantörer behövde engagera sig för att minska hotellens energiförbrukning. Det var inte bara grundläggande för att hotellen skulle bli mer energieffektiva utan även väsentligt för att öka konkurrensfördelarna i att åstadkomma ett grönare varumärke.


Ökad medvetenhet:
 Informationskampanjer kan sannolikt att bidra till att övertyga hotellägare om de ekonomiska fördelarna med att bli neZEH-hotell. Otillräcklig kunskap och information är helt klart ett stort hinder för den här typen av investeringar.

Projektet visade att det fanns ett stort värde i att använda film som inspirationskälla. Det ökade andra hotells medvetenheten genom att vi berättade historierna bakom varje pilothotell. Inte bara de övergripande filmerna utan även de enskilda hotellfilmer inspirerade publik både på projektkonferenser och workshops, nationellt och internationellt.


Nationella mål och definitioner:
 Idag är nZEB-definitioner mycket dåligt anpassade till hotell och lokaler för besöksnäringen. Eftersom hotell inte kan betraktas som typiska bostadshus bör definitionerna ses över. T.ex. innehåller hotellens affärsmodeller vanligtvis ett antal energiintensiva delar för att åstadkomma den komfort som kunderna förväntar sig. Detta är även nära kopplat till hotellens konkurrenskraft och lönsamhet.

Tidsplan

Projektet pågick april 2013 till mars 2016.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Nigel
Claridge

Nigel Claridge

Projektchef EU

E-post

nigel.claridge(a)sust.se

Telefon

070-552 10 22

Mer om mig

Collaborative project leader with technical excellence and stakeholder engagement

Nigel has over 30 years of experience as an international consultant in the energy, telecommunication and computer software domains. Having participated in over 15 EU funded Research and Innovation projects, my brief is to compliment our national project portfolio with a manageable number of EU projects, and to broaden the company’s presence in the EU arena. Since 2012, we have worked in the hotel and accommodation sector to achieve “nearly zero energy” status, and on developing innovative solutions for the first/last mile logistics delivery challenge. Nigel is fascinated by the collaborative approach of EU R&I projects, where technical excellence is enriched with stakeholder/consumer engagement.

Collaborative project leader with technical excellence and stakeholder engagement

Nigel has over 30 years of experience as an international consultant in the energy, telecommunication and computer software domains. Having participated in over 15 EU funded Research and Innovation projects, my brief is to compliment our national project portfolio with a manageable number of EU projects, and to broaden the company’s presence in the EU arena. Since 2012, we have worked in the hotel and accommodation sector to achieve “nearly zero energy” status, and on developing innovative solutions for the first/last mile logistics delivery challenge. Nigel is fascinated by the collaborative approach of EU R&I projects, where technical excellence is enriched with stakeholder/consumer engagement.

Medverkande


Technical University of Crete, Renewable and Sustainable Energy Systems Lab (ENV/TUC).
Forskningsinstitut – tekniskt universitet

Creara Consultores S.L. (CREARA)
Privat företag

Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SITI).
Privat forskningsföretag

Sustainable Innovation
Agency of Brasov for Energy Management and Environment Protection (ABMEE).
Lokalt energikontor

Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (REHVA).
Europeisk branschorganisation

Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP)
Nationellt energiinstitut

ENERGIES 2050
Icke-statlig organisation

United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
Ledande internationell organisation inom turismsektorn

Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR)
Europeiskt nätverk

Dokument


Relaterat