…

Min energiprofil


Avgörande för att Sverige ska bli mer energieffektivt är en intelligent automatisering i kombination med att människors medvetenhet om sin energianvändning växer. Det måste bli enklare att kontrollera sin energianvändning.

Beskrivning

Syftet var att testa responsen på en tjänst för undermätning och visualisering av energianvändningen i små och medelstora företag. Genom mätningar, visualisering och möjligheter till analys och benchmarking skulle projektet ge underlag till och idéer på energibesparingar samt säkerställa att åtgärder för energibesparing kan verifieras på ett pedagogiskt sätt. Små och medelstora företagen inom service, industri och jordbruk står för en betydande energiförbrukning samtidigt som de ofta varken har tillräckligt med tid eller kunskap för att arbeta systematiskt med energieffektvisering. Ett viktigt första steg för dessa företag och företagare är att förstå vad man använder sin energi till för att därmed kunna bli bättre på att både undvika onödig energianvändning och fatta energismarta beslut när man gör förändringar i verksamheten. De lösningar som hittills stått till buds för undermätning och visualisering är både dyra och dåligt anpassade mot den aktuella målgruppens krav på enkelt handhavande. Ett av syftena med projektet har varit att skapa en webbaserad lösning där kunderna inte behöver ha egna system för undermätning och där presentationen sker på ett sätt som gör att även personer utan djupare energikompetens får en god bild av hur energin används.

Resultat

Sammanlagt installerades över 100 intelligenta elmätare hos 15 företag. Värden från dessa mätare publicerades i en nyutvecklad webbtjänst som företagen fick tillgång till och kompletterades med generell och specifik energirådgivning. Webbtjänsten har fungerat tekniskt väl och upplevs som intuitiv och lättanvänd av användarna. En undersökning bland deltagande företag visar att det också finns en betalningsvilja för tjänsten. Även om tjänsten är kundanpassad och lättanvänd behövs kompletteringar i form av energirådgivning och konsultation för att uppnå den besparingspotential som finns.

Lärdomar

I arbetet med att installera elmätarna blev det tidigt tydligt att de hade för dålig kapacitet i förhållande till det som skulle mätas. Detta innebar att det inte var möjligt att mäta den totala förbrukningen. Styrkan i tjänsten var att den var lättanvänd och att den fungerar relativt problemfritt samt att den gav konkret statistik för de delar som mättes. Det skulle dock ha behövts en initial inventering av kundernas anläggningar så att mätarna hade installeras mer ”träffsäkert” och mätt de mest relevanta ställena inom respektive anläggning.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade Vattenfall, Tritech och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat