…

Lösningar för energieffektivisering inom lokalsektorn


Resurseffektiviseringen innebär inte att vi måste bygga om våra städer. Snarare innebär den att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande kulturhistoriska byggnader mer energieffektiva.

Beskrivning

Energieffektivisering av befintliga byggnader utgör en stor potential om vi ska kunna uppnå de rådande klimatmålen. Därför tog projektet avstamp i hela Statens fastighetsverks (SFV) byggnadsbestånd som består av cirka 3500 byggnader. Projektets syfte var att lyfta fram, utvärdera och sprida kunskap om åtgärder som kan genomföras i skyddsvärda och känsliga miljöer. Exempel på byggnader som var med i projektet är Gamla Riksdagshuset, Hessensteinska palatset och Drottningholm.

Resultat

Projektet utvecklade ny kunskap om energieffektiva lösningar för kulturhistoriska och estetiskt känsliga miljöer inom fönster, belysning, avfuktning, värmestyrning, effektstyrning och takavvattning. Projektet visar på många olika möjligheter till energieffektivisering när det gäller äldre kulturhistoriska byggnader. Till exempel bör kompletteringslösningar för fönster halvera energiförlusterna, och övergången till LED-alternativ skulle leda till minst 60% energibesparing. Likaså verkar introduktionen av kompletterande styrsystem i flera av fallen sänka byggnadernas effektbehov. De kompletterande styrsystemen resulterar framför allt i en påtaglig kostnadsbesparing, men 
bör dock kunna leda till minskade utsläpp i fjärrvärmeproduktionen. Förutom direkt energieffektivisering har projektet bidragit till kunskapsutveckling inom samtliga omfattade områden. Detta har genom alla tester och försök, framförallt utgjort kunskap som bidrar till hur man i praktiken ska genomföra åtgärder.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkar Statens fastighetsverk (SFV), KTH och Sustainable Innovation.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Relaterat