Klimatsmart energirenovering

I det här projektet skapas en upphandlingscentral för att effektivisera upphandlingsprocessen bland privata fastighetsägare och BRFer.

Beställare av energitjänster såsom fastighetsägare och BRFer har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare val. Beställare har behov av kunskap och vägledning för att upphandla hållbart men behovet finns av ett effektivare sätt att genomföra klimatsmarta upphandlingar.

Syftet med projektet är att skapa en upphandlingscentral för klimatsmart energirenovering

Syftet med projektet är att skapa av en nationell virtuell upphandlingscentral som samordnar privata fastighetsägare och bidrar till kunskapsplattform för klimatsmart energirenovering.

För att detta ska ske krävs ökad kunskap och samordning i upphandlingar. Projektet skapar en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar. Genom samverkan i utvecklingen skapas den juridiska form, sammanslutning av initiala aktörer och affärsmodell som krävs för att plattformen ska kunna drivas vidare efter projektavslut och nå spridning över landet.

För fastighetsägare och byggmaterialindustrin kan det innebära ökad samordning i både upphandling, kravställning kring miljö- och klimatkrav och nya kostnadseffektiva affärsmodeller för att dela miljöinformation med varandra och en ökad kvalité i informationen genom bättre spårbarhet mellan produkter och bedömningar av deras miljöprestanda.

Medverkande
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) / Fastighetsägarna / Installatörsföretagen
Finansierades av
Vinnova / Energimyndigheten / Formas

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse