…

Informationscentrum för hållbart byggande


För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering. Det finns mycket kunskap och stor erfarenhet redan idag. Den stora utmaningen är att alla ska få tillgång till den för att kunna göra skillnad. Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är kunskapsbanken som ska bidra till att lösa knuten.

I praktiken ska ICHB fungera som en målgruppsanpassad sökfunktion med fokus på hållbart byggande. Många rapporter är abstrakta och därför blir det nödvändigt att också beskriva och förklara dem på ett enklare sätt. Ambitionen är ICHB både ska vara ett bibliotek men även fungera som aptitretare för att trigga igång aktiviteter.

Bakgrund

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag från 2013 då Boverket och Energimyndigheten tillsammans arbetade fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. I förslaget ingick ett informationscentrum med syfte att ge fastighetsägare ett bättre beslutsunderlag i samband med renovering.

Efter ett par års bearbetningar kom i februari 2017 uppdraget från regeringen till Boverket att genomföra upphandling för Informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget vidgade begreppen och omfattar nu två uttalade ändamål: att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Mål

Målet är att skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande.

I uppdraget från Boverket ingår att samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst, Sustainable Innovation, Nationellt Renoveringscentrum, Energikontoren Sverige, IVL och RISE.

Läs mer på www.ichb.se

Medverkande


I projektet samarbetar Svensk Byggtjänst, Sustainable Innovation, Nationellt Renoveringscentrum, Energikontoren Sverige, IVL och RISE.

Projektet finansieras av Boverket.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Relaterat


Mer inom byggnation