Informationscentrum för hållbart byggande

För att nå klimatmålen krävs att byggbranschen ökar takten mot hållbart byggande och hållbar renovering.

Kunskapsbank anpassad till målgruppen

Den stora utmaningen är att ge alla tillgång till den kunskap och erfarenhet som redan finns. Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är kunskapsbanken som ska bidra till att lösa knuten. I praktiken ska ICHB fungera som en målgruppsanpassad sökfunktion med fokus på hållbart byggande. Många rapporter är abstrakta och behöver beskrivas och förklaras på ett enklare sätt. Ambitionen är ICHB både ska vara ett bibliotek men även fungera som aptitretare för att trigga igång aktiviteter.

Bakgrund

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag från 2013 då Boverket och Energimyndigheten tillsammans arbetade fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. I förslaget ingick ett informationscentrum med syfte att ge fastighetsägare ett bättre beslutsunderlag i samband med renovering.

Efter ett par års bearbetningar kom i februari 2017 uppdraget från regeringen till Boverket att genomföra upphandling för Informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget vidgade begreppen och omfattar nu två uttalade ändamål: att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer på ICHB:s hemsida (tillfälligt stängd)

Mål med projektet

Målet är att skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande. I uppdraget från Boverket ingår att samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen.

Medverkande
Svensk Byggtjänst / Nationellt Renoveringscentrum / Energikontoren Sverige / IVL / RISE
Finansierades av
Boverket

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse