…

Hållbara renoveringar av småhus


I det här projektet utvecklas och testas ett webbverktyg med checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare och entreprenörer.

Bakgrund

Projektet bygger på den förstudie som genomfördes inom BeSmå och som undersökte möjligheter och potential för renovering av småhus med särskild fokus på energieffektivitet.

Målsättning

Projektet ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö. Avsikten är att facilitera marknaden för att snabbare uppnå sektorns lönsamma effektiviseringspotential, ca 7 TWh.

Strategi
För att åstadkomma detta tas ett verktyg fram med checklistor för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. En pilotstudie genomförs för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och entreprenörssidan används för att utveckla verktyget och implementera det väl så att det underlättar för småhusägare vid renovering samt för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav.

Projektet genomförs i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat och opartiskt verktyg med god kvalitet och för en effektiv spridning till målgrupperna.

Tid
Projektet pågår 2016-2019.

Strategi

För att åstadkomma detta tas ett verktyg fram med checklistor för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. En pilotstudie genomförs för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och entreprenörssidan används för att utveckla verktyget och implementera det väl så att det underlättar för småhusägare vid renovering samt för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav.

Projektet genomförs i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat och opartiskt verktyg med god kvalitet och för en effektiv spridning till målgrupperna.

Tid
Projektet pågår 2016-2019.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Rapport

Informal Session, 2017

Film

Testa nya webbverktyget!

Det finns mycket energi och pengar att spara för dig som ska renovera. Dessutom blir huset mer klimatsmart. Just nu tar vi fram ett webbverktyg som är till för att hjälpa dig som ska renovera.

Småhusguiden: Effektiv renovering (1.0)

Berätta jättegärna vad ni tycker så att vi kan göra den ännu bättre: Klicka här!

Medverkande


Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Östberg Group AB, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne, Isoleringsfirmornas Förening, Svensk Energiförvaltning AB samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation