H22 Alone Together

Sverige är med 1,9 miljoner ensamhushåll (40% av alla hushåll), ett av de länder i Europa med störst andel hushåll med en person. Projektets målsättning är att skapa dialog och kreativt utrymme att påverka den fysiska och tekniska miljön till att minska utanförskap, segregation och upplevda inlåsningar.
Nov 2021
Okt 2023
H22 Alone Together

Om projektet

I anslutning till stadsmässan H22 (juni- juli 2022) vill vi utveckla de beslutsunderlag som ska vägleda Helsingborgs Stad och Serneke (och i förlängningen andra städer och bostadsutvecklare). Fokus ligger på förbättrad social livsmiljö genom att utveckla stadens modell för marktilldelning samt Sernekes och Öresundskrafts strategier.

Inom Sernekes fastighet i H22 byggs och genomförs en interaktiv utforskande och utvecklande dialog. Syftet är att hitta nya lösningar som adderar och stärker sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön. Detta görs med utgångspunkt i digitala, fysiska och interaktiva moment inom ramen för utställning i Sernekes paviljong på H22 och via webbfunktioner där besökarna får möjlighet att utprova konstruerade och simulerade boendemiljöer. På så vis tar projektet in användarperspektiv för utveckling av H22 Alone Together. Projektets forskare bygger upp miljöerna med stöd från externa partners och ansvarar för analys och iterativ återkoppling. Forskargrupperingen kommer även ansvara för skapande av seminarium, fokusgrupper, djupintervjuer och workshops som kommer att erbjudas besökarna under mässan.

Genom H22 Alone Together vill vi involvera samtliga åldersgrupper, och framför allt unga och seniorer då det är bland dessa åldersgrupper flest ensamhushåll och upplevd ensamhet återfinns. Syftet är att skapa ett kreativt utrymme för dialog, samla information och lära oss om vilka behov och beteenden människan kommer att ha i framtiden. På så vis vill vi ta reda på hur ensamhushåll, förändrade familjekonstellationer och hemarbete påverkar våra preferenser av framtidens boende. Ambitionen är att få möjlighet att använda projektets resultat i verklig skala i Helsingborg och Sverige.

Projektnamn
H22 Alone Together
Medverkande
Helsingborgs Stad / Serneke / Sustainable Innovation / Öresundskraft / Lunds universitet / Malmö Universitet
Finansieras av
Vinnova

Ansvarig projektledare

Thomas Sundén
VD