…

Från ord till handling


Enligt ekonomisk teori ska rationella marknadsaktörer göra alla investeringar som resulterar i ett positivt nuvärde. Men verkligheten visar dock att många ekonomiskt fördelaktiga investeringar när det gäller energieffektivisering inte genomförs på marknaden. Detta fenomen benämns ofta ”energieffektiviseringsgapet” eller ”energiparadoxen”. I svenska lokaler, beräknas gapet kunna uppgå till cirka 2 TWh. Utvecklade samarbetsmodeller mellan olika involverade aktörer krävs för att överbrygga gapet.

Beskrivning

Projektets syfte har varit att eliminera hinder för genomförande av energieffektviseringsåtgärder i lokaler genom att utveckla och sprida generella metoder för kommunikation, arbetsformer och affärsmodeller mellan olika intressenter.

Resultat

Med banken SEB:s två största anläggningar i Sverige som piloter (Bankhus 90 och Sergels torg) har projektet identifierat åtgärder för att eliminera hinder för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder i dessa byggnader. Nya avtalsmodeller har utvecklats så att energieffektivisering är mer beaktat när det gäller investeringar och finansiell avkastning. Som en del av projektet har parterna, som inkluderar fastighetsägare, hyresgäst och tjänsteleverantör, även haft ingående diskussioner om hur man kan förbättra samarbete för att driva utvecklingen av energieffektviseringsåtgärder. Processer för detta har utvecklats och lagts in som en viktig del av avtalsmodellerna.

Lärdomar

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade SEB, Vasakronan, RBS Nordisk Renting, Coor Service Management, ÅF, KTH (Bygg- och fastighetsekonomi) och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat