…

Energieffektivt ljus i boendemiljö


Om vi ska kunna nå klimatmålen och minska utsläppen krävs nya innovationer inom boendemiljö såväl som transport och produktion. Genom en energieffektivare boendemiljö kan vi leva med både mer välbefinnande och mindre klimatpåverkan. Här visar våra beskärningar och tester att LED-belysning med styrning ger mer än halverad elförbrukning jämfört med standardlösningarna.

Bakgrund

Utveckling av ny belysningsteknik möjliggör kraftiga energibesparingar. Effektivare ljuskällor, till exempel LED,  och ny teknik för styrning kan kombineras i nya produkter. Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad. Cirka 80 procent används för belysning i entréer och trapphus, 10 procent utomhus och resterande 10 procent i övriga utrymmen. Därtill kommer att cirka 20 procent av hushållselen i lägenheterna används för belysning.

Genomförande

Två nyproduktionsområden i Stockholm valdes ut för att testa belysningslösningarna, kvarteret Garphyttan i Norra Djurgårdsstaden (Byggherre Seniorgården) samt kvarteret Fridhem i Solna Frösunda park (Byggherre JM). I Garphyttan har projektet fokuserat på belysningslösningar för kök, badrum och trapphus medan det i Fridhem har fokuserats på garagebelysning.

Resultat

För projektet formulerades målet att uppnå 50 % reduktion i energiförbrukning jämfört med standardlösningar i nyproduktion. Både trapphuslösningen i Etapp 1 Garphyttan och Garagelösningen i Etapp 2 Fridhem, visar beräkningarna att LED-belysning med styrning med stor marginal ger mer än halverad elförbrukning jämfört med de standardlösningar som JM tillämpade vid tiden för planeringen av respektive delprojekt. Genomförda LCC-beräkningar (beräkningar på livscykelkostnader) visar på att de nya LED-lösningarna är konkurrenskraftiga jämfört med standardlösningarna, både för trapphus och garage. Trapphuslösningen med LED och styrning har en livscykelkostnad som är ca 20 % lägre än standardlösningen. När det gäller garagen är den ca 55 % lägre med LED-lösningen jämfört med standardlösningen.

Tidsplan

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


JM bygger de aktuella husen medan Fagerhult utvecklar nya lösningar som uppfyller de krav och behov som byggprojektet ställer.

Sust svarar för övergripande projektledning, koordinering och utvärdering.

Boende och verksamhetsutövare kommer att engageras och en koppling till Norra Djurgårdstadens besöksverksamhet kommer att etableras.

Dokument


Relaterat