…

Energieffektivt ljus i boendemiljö


Om vi ska kunna nå klimatmålen och minska utsläppen krävs nya innovationer inom boendemiljö såväl som transport och produktion. Genom en energieffektivare boendemiljö kan vi leva med både mer välbefinnande och mindre klimatpåverkan. Här visar våra beskärningar och tester att LED-belysning med styrning ger mer än halverad elförbrukning jämfört med standardlösningarna.

Bakgrund

Utveckling av ny belysningsteknik möjliggör kraftiga energibesparingar. Effektivare ljuskällor, till exempel LED,  och ny teknik för styrning kan kombineras i nya produkter. Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad. Cirka 80 procent används för belysning i entréer och trapphus, 10 procent utomhus och resterande 10 procent i övriga utrymmen. Därtill kommer att cirka 20 procent av hushållselen i lägenheterna används för belysning.

Genomförande

Två nyproduktionsområden i Stockholm valdes ut för att testa belysningslösningarna, kvarteret Garphyttan i Norra Djurgårdsstaden (Byggherre Seniorgården) samt kvarteret Fridhem i Solna Frösunda park (Byggherre JM). I Garphyttan har projektet fokuserat på belysningslösningar för kök, badrum och trapphus medan det i Fridhem har fokuserats på garagebelysning.

Resultat

För projektet formulerades målet att uppnå 50 % reduktion i energiförbrukning jämfört med standardlösningar i nyproduktion. Både trapphuslösningen i Etapp 1 Garphyttan och Garagelösningen i Etapp 2 Fridhem, visar beräkningarna att LED-belysning med styrning med stor marginal ger mer än halverad elförbrukning jämfört med de standardlösningar som JM tillämpade vid tiden för planeringen av respektive delprojekt. Genomförda LCC-beräkningar (beräkningar på livscykelkostnader) visar på att de nya LED-lösningarna är konkurrenskraftiga jämfört med standardlösningarna, både för trapphus och garage. Trapphuslösningen med LED och styrning har en livscykelkostnad som är ca 20 % lägre än standardlösningen. När det gäller garagen är den ca 55 % lägre med LED-lösningen jämfört med standardlösningen.

Tidsplan

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


JM bygger de aktuella husen medan Fagerhult utvecklar nya lösningar som uppfyller de krav och behov som byggprojektet ställer.

Sust svarar för övergripande projektledning, koordinering och utvärdering.

Boende och verksamhetsutövare kommer att engageras och en koppling till Norra Djurgårdstadens besöksverksamhet kommer att etableras.

Dokument


Relaterat