Energieffektivt ljus i boendemiljö

Om vi ska kunna nå klimatmålen och minska utsläppen krävs nya innovationer inom boendemiljö såväl som transport och produktion. Genom en mer energieffektiv boendemiljö kan vi leva med både mer välbefinnande och mindre klimatpåverkan. Här visar våra beskärningar och tester att LED-belysning med styrning ger mer än halverad elförbrukning jämfört med standardlösningarna.
2010
2013

Bakgrund

Utveckling av ny belysningsteknik möjliggör kraftiga energibesparingar. Effektivare ljuskällor, till exempel LED,  och ny teknik för styrning kan kombineras i nya produkter. Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad. Cirka 80 procent används för belysning i entréer och trapphus, 10 procent utomhus och resterande 10 procent i övriga utrymmen. Därtill kommer att cirka 20 procent av hushållselen i lägenheterna används för belysning.

Utförande

Två nyproduktionsområden i Stockholm valdes ut för att testa belysningslösningarna, kvarteret Garphyttan i Norra Djurgårdsstaden (Byggherre Seniorgården) samt kvarteret Fridhem i Solna Frösunda park (Byggherre JM). I Garphyttan har projektet fokuserat på belysningslösningar för kök, badrum och trapphus medan det i Fridhem har fokuserats på garagebelysning.

Resultat

För projektet formulerades målet att uppnå 50 % reduktion i energiförbrukning jämfört med standardlösningar i nyproduktion. Både trapphuslösningen i Etapp 1 Garphyttan och Garagelösningen i Etapp 2 Fridhem, visar beräkningarna att LED-belysning med styrning med stor marginal ger mer än halverad elförbrukning jämfört med de standardlösningar som JM tillämpade vid tiden för planeringen av respektive delprojekt. Genomförda LCC-beräkningar (beräkningar på livscykelkostnader) visar på att de nya LED-lösningarna är konkurrenskraftiga jämfört med standardlösningarna, både för trapphus och garage. Trapphuslösningen med LED och styrning har en livscykelkostnad som är ca 20 % lägre än standardlösningen. När det gäller garagen är den ca 55 % lägre med LED-lösningen jämfört med standardlösningen.