Batterilöst Internet of Things (IoT)

Internet har hjälpt oss att arbeta tillsammans för att lösa klimatfrågan. Nu vill vi använda internet för att också koppla samman våra saker, och på det sättet skapa ett smartare energisystem och en effektivare energianvändning.

Bakgrund

50 miljarder enheter väntas vara anslutna till Internet år 2020. Många av dessa enheter kommer att vara sensorer och ställdon som kan användas i många tillämpningsområden; till exempel e-hälsa, processtyrning, miljöövervakning och fastighetsautomation. Ofta är dessa enheter inte anslutna till elnätet utan måste i stället förlita sig på batterier. Att byta batterier på en sådan enorm mängd enheter är dock dyrt och besvärligt.

Målsättning

Vi ämnar bilda ett konsortium inom områdena energieffektiva och intelligenta byggnader samt säkerhet. Motivet till vår fokusering på dessa områden är att de väntas behöva många sensorer och att projektdeltagarna har mycket goda förbindelser till viktiga aktörer som verkar inom dessa områden. För att göra Sakernas Internet oberoende av batterier – och därmed mer praktiskt – utformar vi en lösning baserad på energiskördning och en ny lovande teknik (ambient backscatter) som undviker den relativt höga energiförbrukning som generering av radiovågor medför genom att i stället studsa befintliga radiovågor.

Strategi

Forskningsdeltagarna i detta projekt är Uppsala universitet och SICS, som tillhandahåller teknisk expertis. De kommersiella deltagarna är Sustainable Innovation och Upwis, som har domänexpertis, kontakter med svensk industri och kunnande om marknaden. Tillsammans kommer dessa samarbetspartners bilda ett starkt konsortium och ta fram intressanta användningsfall för nästa fas i projektet.

Medverkande
Uppsala universitet / SICS / Upwis