…

Batterilöst Internet of Things (IoT)


Internet har hjälpt oss att arbeta tillsammans för att lösa klimatfrågan. Nu vill vi använda internet för att också koppla samman våra saker, och på det sättet skapa ett smartare energisystem och en effektivare energianvändning.

Bakgrund

50 miljarder enheter väntas vara anslutna till Internet år 2020. Många av dessa enheter kommer att vara sensorer och ställdon som kan användas i många tillämpningsområden; till exempel e-hälsa, processtyrning, miljöövervakning och fastighetsautomation. Ofta är dessa enheter inte anslutna till elnätet utan måste i stället förlita sig på batterier. Att byta batterier på en sådan enorm mängd enheter är dock dyrt och besvärligt.

Målsättning

Vi ämnar bilda ett konsortium inom områdena energieffektiva och intelligenta byggnader samt säkerhet. Motivet till vår fokusering på dessa områden är att de väntas behöva många sensorer och att projektdeltagarna har mycket goda förbindelser till viktiga aktörer som verkar inom dessa områden. För att göra Sakernas Internet oberoende av batterier – och därmed mer praktiskt – utformar vi en lösning baserad på energiskördning och en ny lovande teknik (ambient backscatter) som undviker den relativt höga energiförbrukning som generering av radiovågor medför genom att i stället studsa befintliga radiovågor.

Strategi

Forskningsdeltagarna i detta projekt är Uppsala universitet och SICS, som tillhandahåller teknisk expertis. De kommersiella deltagarna är Sustainable Innovation och Upwis, som har domänexpertis, kontakter med svensk industri och kunnande om marknaden. Tillsammans kommer dessa samarbetspartners bilda ett starkt konsortium och ta fram intressanta användningsfall för nästa fas i projektet.

Tidsplan

Projektet pågår från maj 2015 till och framåt.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Relaterat


Mer inom byggnation

Medverkande


I projektet medverkar Cementa, Ericsson, Uppsala universitet m.fl. Swedish ICT SICS och Sustainable Innovation driver projektet.

Vinnova Utamaningsdriven Innovation har delfinansierat projektet.