…

Allmännyttans Innovationslabb


För att minska bostadssegregationen och i långa loppet möjliggöra en mer hållbar stadsbyggnad kommer vi i det här projektet, tillsammans med SABO och Hyresgästföreningen, skapa 4 lokala innovationslabbar. Inriktningarna är: Minska långtidsarbetslösheten, Lyfta skolorna, Stärka samhällsservicen och Bekämpa brottsligheten.

Bakgrund

Projektet tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som finns hos allmännyttan och som SABO synliggjort bland annat i forskningsprojekt som ”Nyttan med Allmännyttan” i rapporten ”Att främja Integration” på allmännyttan.se samt ur det Vinnovafinansierade projektet Social innovation inom allmännyttan.

Projektet syftar till att nyttja Hyresgästföreningens, de lokala bostadsbolagens samt lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsbolag som vill hitta lösningar på ovanstående prioriterade samhällsutmaningar.

Projektet syftar också till att skapa en väg in för aktörer som har erbjudanden som stödjer detta arbete. Det gör vi genom att skapa en plattform för idégenerering och en mötesplats för matchmaking där nya relationer/ labb/ lösningar mellan bostadsbolag och lokala aktörer kan skapas.

Projektet ska slutligen ta fram förslag på effektiva sätt att sprida metoder och verktyg som genereras i innovationslabben via medverkande parter, kommuner och medlemsbolag så att dessa erfarenheter kan spridas nationellt till exempel genom allmännyttan.se och genom lokala aktiviteter.

Målsättning

Projektets målsättning är att ta fram modeller och verktyg som kan ge stöd till fler att göra mer för att motverka utanförskap och minska bostadssegregationen i samhället.

Strategi

Projektet strategi syftar till att nyttja konsortiets, de lokala bostadsbolagens och lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att tillgängliggöra metoder och verktyg som ger bostadsbolag bättre förutsättningar att hitta lösningar till att minska bostadssegregationen.

Tid

Projektet genomförs under perioden december 2017 – december 2019.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Medverkande


I projektet samarbetar Sustainable Innovation, SABO, Hyresgästföreningen, Norrköpings kommun, Hyresbostäder i Norrköping och Malmö universitet.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation