Kategori: Initiativ

Initiativ
Klimatiniativ steg för steg – vi hjälper er komma igång!
Vill din organisation, kommun eller region ta nästa steg mot klimatneutralitet och ett hållbart samhälle? Delta i vårt nystartade forum…
Läs mer
Business Model Lab rullar vidare
Initiativ
Business Model Lab fortsätter stötta framtidens mobilitetslösningar
Drive Sweden Business Model Lab, en viktig inkubator för utveckling av nyskapande affärsmodeller inom mobilitetssektorn, har säkrat fortsatt finansiering för…
Läs mer
Energisnåla maskiner i tvättstugan gör stor skillnad
Initiativ
Nu blir det enkelt att byta till energisnåla maskiner i den gemensamma tvättstugan!
Behöver tvättstugan i din bostadsrättsförening nya tvättmaskiner? Kanske har energikostnaden varit en återkommande punkt på styrelsemötena? Om din bostadsrättsförening finns…
Läs mer
Smartare upphandling av energiåtgärder
Initiativ
Smart upphandling av energitåtgärder åt fastighetsägare
Innan sommaren avslutades ett projekt som handlade om att skapa en upphandlingsportal för energiåtgärder med målgruppen fastighetsägare, både privata och…
Läs mer
Klimatarena Stockholm
Initiativ
Sustainable Innovation går in i Klimatarena Stockholm
Klimatarena Stockholm är ett nystartat initiativ för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län genom att effektivisera och strukturera…
Läs mer
Initiativ
Möjligt att boka eltaxi på ytterligare sju orter i Skåne och Blekinge
Att minska transporters negativa påverkan på klimatet är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Det är den professionella trafiken,…
Läs mer
Initiativ
Nytt från Nollzon
Region Skåne ska tillsammans med ett brett partnerskap påskynda utbyggnaden av ladd-infrastruktur.
Läs mer