Nu blir det enkelt att byta till energisnåla maskiner i den gemensamma tvättstugan!

Behöver tvättstugan i din bostadsrättsförening nya tvättmaskiner? Kanske har energikostnaden varit en återkommande punkt på styrelsemötena? Om din bostadsrättsförening finns i Stockholmsområdet har ni just nu chansen att delta i en gemensam upphandling av energieffektiva maskiner!
Energisnåla maskiner i tvättstugan gör stor skillnad

Spara energi i tvättstugan

Den gemensamma tvättstugan förbrukar en hel del av energin som går åt i en bostadsrättsförening. Därför är det ett bra ställe att börja spara energi på. Utvecklingen går snabbt och nya maskiner är betydligt mer energisnåla än de som fanns på marknaden för fem-tio år sedan. En ny torktumlare sänker energikostnaden med 60 procent per år, och ett nytt torkskåp kan spara så mycket som 70 procent.

Nu blir det lätt att välja rätt

Kvarteret Klimatspararna är en tjänst som hjälper till att genomföra en gemensam upphandling för flera bostadsrättsföreningar samtidigt. Det gör det hela både enklare och billigare samtidigt som det säkerställer hög kvalitet. Långtgående miljö- och klimatkrav på både produkter och tjänster är en självklarhet, allt för största möjliga hållbarhet i slutändan.

Upphandling med chans till bidrag

Nu lanseras en gemensam upphandling för energieffektiva maskiner till tvättstugor. Den här gången gäller upphandlingen bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. De fyra första föreningarna som signerar avtal efter avslutad upphandling får 25 000 kronor i bidrag, så det lönar sig med snabba beslut!

Så deltar din bostadsrättsförening

  1. Registrera bostadsrättsföreningen på klimatspararna.se
  2. Anmäl intresse för energieffektiv utrustning i tvättstugan
  3. Upphandling påbörjas när tillräckligt många intresserade anmält sig (inget krav på att köpa)
  4. Du får ta del av det vinnande förslaget och bestämma om din bostadsrättsförening vill gå vidare eller inte.
  5. De fyra första föreningarna som signerar avtal får 25 000 kr i bidrag.*

*Stödet är inkl. moms och betalas ut till de fyra första föreningarna som genomför ett köp via Klimatspararnas upphandlade leverantör och kan uppvisa kvitto. Pengarna betalas ut senast 1 november 2023.