Business Model Lab fortsätter stötta framtidens mobilitetslösningar

Drive Sweden Business Model Lab, en viktig inkubator för utveckling av nyskapande affärsmodeller inom mobilitetssektorn, har säkrat fortsatt finansiering för att accelerera framstegen mot en mer hållbar och innovativ framtid inom mobilitet.
Business Model Lab rullar vidare

Behovet av hållbara mobilitetslösningar har aldrig varit större, men ofta faller det på avsaknad av fungerande affärsmodeller. Med en unik position som både inkubator och forskningshub, arbetar Business Model Lab kontinuerligt med att överbrygga detta gap och skapa affärsmodeller för framtidens mobilitet.

Detta görs genom att kombinera akademisk forskning med praktiska insikter. Labbet hjälper organisationer både forma och förfina sina projektidéer, men också att realisera dem. Genom riktade projekt, workshops och kunskapsspridning pågår ett intensivt arbete för att utveckla nya, hållbara affärsmodeller som kan revolutionera mobilitetssektorn.

Med en sammanlagd projektbudget på över 10 miljoner kronor har labbet redan visat sin förmåga att göra betydande inverkan på branschen. Bland framgångarna märks en bredare acceptans för innovativa mobilitetsmodeller och en stärkt integration inom sektorn.

Att Business Model Lab nu får vidare finansiering ges möjlighet att utöka stöd och initiativ ytterligare. Framöver planerar initiativet att utvidga sina internationella samarbeten och fortsätta att vara en drivande kraft i mobilitetssektorns evolution. Detta inkluderar ett fördjupat samarbete med Drive Sweden inom temaområdet Business Models, nytillkommet stöd från Business Sweden för internationell samverkan, samt en fördjupad koppling till affärsmodellsfokuserad forskning vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Medverkande i Business Model Lab framöver är Applied Autonomy, Business Sweden, Bring, DHL, Elonroad, Freelway, Gordian, KTH, Ragn-Sells, Region Stockholm, The Train Brain, Univrses och Vialumina. Vinnova finansierar Business Model Lab genom Drive Sweden.