Smart upphandling av energitåtgärder åt fastighetsägare

Innan sommaren avslutades ett projekt som handlade om att skapa en upphandlingsportal för energiåtgärder med målgruppen fastighetsägare, både privata och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägare har stor potential när det gäller ökad hållbarhet och energieffektivisering i sina byggnader.
Smartare upphandling av energiåtgärder

Många byggnader läcker energi, och därför också pengar; ett läckage som energieffektiviseringsåtgärder till stor del kan stoppa. Problemet är att det kan vara kostsamt och komplicerat att upphandla energiåtgärder, och många frågor dyker upp under vägen.

Att upphandla tillsammans spar såväl tid och pengar som miljö. För medverkande leverantörer blir det enklare och mer kostnadseffektivt att flera fastighetsägare i ett område samordnar sina energiåtgärder. Med den nya tjänsten Kvarteret Klimatspararna är förhoppningen att eliminera hinder, och se till att fler fastighetsägare genomför fler upphandlingar och på så sätt även fler energiåtgärder.

”Upphandling av tjänster och produkter inom energiområdet kan vara både tidskrävande och komplicerat – det tar ofta mycket tid från övrig verksamhet. Vi på Fastighetsägarna har därför varit med och utvecklat den här plattformen som vi hoppas ska underlätta för många fastighetsägare.”

Anni Carpelan, chef för Hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer om hur tjänsten fungerar och testa själv på kvarteretklimatspararna.se eller läs slutrapporten som nu finns för nedladdning för mer information om projektets slutsatser.