Möjligt att boka eltaxi på ytterligare sju orter i Skåne och Blekinge

Att minska transporters negativa påverkan på klimatet är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Det är den professionella trafiken, framförallt taxi, som kommer driva utvecklingen mot elbilar. Initiativet Nollzons metodik är att företag ansluter sig och vi skapar prioritet för elbilstaxi i beställningen.

Inom det EU-finansierade projektet Elbilslandet Syd har Sustainable Innovations drivit ett av fyra delprojekt för att stötta taxibolag att ställa om till eldrift. Målet i vårt delprojekt var att etablera Nollzon på sju orter i Skåne och Blekinge, vilket vi nu genomfört. Det innebär att det nu är möjligt att boka eltaxi i Helsingborg, Ängelholm, Lund, Malmö, Kristianstad, Trelleborg och Karlskrona.

Boka taxi med elbilspriortet i Helsingborg, Ängelholm, Lund, Malmö, Kristianstad, Trelleborg och Karlskrona.

Elbilslandet Syd har drivts av Region Skåne mellan 2018 och 2021. Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Skånes kommuner, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation med målsättningen att tillsammans genomföra aktiviteter som påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.