Är självkörande fordon framtidens kollektivtrafik i glesbygd?

Vi startade projektet Färdplan Färingsö med en spännande hypotes: är landsbygden kanske en bättre plats för framtida autonoma fordon än våra städer? Kostnaden för kollektivtrafik per användare på landsbygden är betydligt högre än i städer, där stora bussar ofta kör med få passagerare på långa landsvägar. Kan självkörande, uppkopplade och eldrivna fordon, inom en ny struktur, ersätta modellen med stora bussar?
Autonom buss på landsbygden

Vi valde att undersöka tesen på Färingsö, i Ekerö kommun strax utanför Stockholm. Vårt koncept involverade en stomlinje kompletterad med små anropsbara självkörande matarbussar.

Resultaten från våra resenärers feedback visade på några viktiga faktorer:

  1. Bokningen bör ske via en användarvänlig app.
  2. Avståndet till upphämtningsplatsen bör inte överstiga 450 meter.
  3. Väntetiden bör hållas under 30 minuter.
  4. Hela resan får ha max två byten och högst 10 minuters väntetid per byte.

Ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv verkar en kollektivtjänst som bygger på resenärsunderlaget och den föreslagna systemlösningen vara väldigt positiv jämfört med dagens kollektivtrafik. Projektets slutsats är därför att det finns starka argument för att fortsätta arbetet och genomföra en pilot för att validera de slutsatser som projektet formulerat.

Projektet genomfördes tillsammans med Region Stockholm och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, med finansiering från Drive Sweden.

Vill du veta mer? Mer ingående slutsatser, rapporter och webbinarium på temat hittar du på projektsidan.