Sustainable Innovation fortsätter spela viktig roll i Klimatarena Stockholm

Genom Klimatarena Stockholm tar Stockholms län sin del av ansvaret för att få ned utsläppen och visa Sverige och omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. Nu får Sustainable Innovations vd Thomas Sundén fortsatt förtroende att bidra till detta viktiga arbete genom Klimatarena Stocholms strategigrupp.

Klimatarena Stockholms strategigrupp har ett uppdrag som liknar en ledningsgrupps. De stödjer processledningen i det löpande arbetet med att utveckla fokusområde bygg och anläggning i linje med sitt syfte och mål. Strategigruppen ska även ta fram förslag om övergripande strategi och mål för fokusområdet samt representera Klimatarena Stockholm. 

Sustainable Innovations vd Thomas Sundén är sedan tidigare en del av strategigruppen, och fick förnyat förtroende när valberedningens förslag till ny strategigrupp enhälligt röstades igenom.

I strategigruppen ingår nu:

  • Carl Johan Casserberg, Titania AB
  • Stella B. Grundström, Skanska
  • Julia Hansson, Arkitekterna Krook & Tjäder AB
  • Megha Huber, Järfälla kommun
  • Frida Nordström, Stockholms stad
  • Carolina Pettersson, Region Stockholm
  • Thomas Sundén, Sustainable Innovation
  • Elisabet Toumie, Peab