Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en samverkansplattform för länets klimatomställning och ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm


Sustainable Innovation har stöttat processledningen inom Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm med uppbyggnaden av Klimatarena Stockholm. Sustainable Innovation är nu del av Klimatarena Stockholms strategigrupp Bygg & anläggning som styr innehållet och inriktningen för fokusområdets verksamhet med stöd från Klimatarena Stockholms processledning.

Deltagarna på Klimatarena Stockholm samarbetar för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Ambitionen är att gå före inom olika fokusområden. Först ut är fokusområde bygg och anläggning med målet att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs eller byggs om klimatneutralt samt förvaltas resurseffektivt senast år 2030. Utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet ska minst halveras mellan åren 2022 och 2030.