Tillsammans kan vi förändra samhället

Vi vet att organiserad och strukturerad samverkan är nyckeln till att lyckas med komplexa utmaningar. Därför består en viktig del av vårt arbete av längre initiativ och av att skapa olika typer av plattformar där vi kan mötas såväl digitalt som fysiskt.

LFM30 Malmö

Sustainable Innovation är en av initiativtagarna till LFM30, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Organisationen är aktörsdriven och har idag över 215 medlemmar.

En klimatneutral byggsektor i Malmö

Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en samverkansplattform för länets klimatomställning och ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm

Gävle Klimatavtal

Gävle kommun har antagit missionen ”Klimatneutrala Gävle 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Under hösten 2023 lanserade Gävle Kommun sitt klimatinitiativ som en kraftsamling för ett klimatneutralt och attraktivt Gävle. Sustainble Innovation är sedan starten del av klimatavtalets strategigrupp som hanterar de strategiska frågorna för framdriften av Gävle klimatavtal.

Hållbarhetsarenan i Almedalen

Under Almedalsveckan tar Hållbarhetsarenan över M/S Teaterskeppet som för veckan ligger ankrad i Visby hamn, några minuters promenad från Almedalsscenen. Tillsammans med aktörer från olika branscher skapar vi en plats att mötas, diskutera och skapa förutsättningarna för en mer hållbar framtid. 2023 arrangerade Sustainable Innovation tillsammans med våra över 30 medarrangörer ca 50 event, alla på temat hållbar framtid.  Vi har lyft hållbarhetsfrågor i Almedalen sedan 2009 och fortsätter att samla aktörer som vill vara med och skapa nya lösningar. Oavsett vilken hållbarhetsfråga du brinner för så är du välkommen att vara med och göra skillnad!

Hållbarhetsarenan Play

Ungefär en gång i månaden håller Sustainable Innovation digitala frukostseminarium på olika teman inom våra fokusområden energi, mobilitet och bebyggelse. Under eventen lyssnar får du chansen att lyssna på inspirerande talare och ta del av våra projektresultat. Registrera dig på vårt nyhetsbrev längst ner på sidan så missar du inga inbjudningar!

Business Model Lab

Många innovationsföretag kämpar med att överbrygga klyftan mellan innovationsstrategi och affärsstrategi. Drive Sweden Business Model Lab syftar till att överbrygga detta gap för framtidens mobilitetstjänster. Projektets mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd till projekt som arbetar efter Drive Swedens mål.

Allmännyttans Innovationsarena

Med närmare 200 avtal hjälper Allmännyttan nästan 400 medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. HBV Husbyggnadsvaror och Sveriges Allmännytta har högt ställda krav inom Energi, Miljö, Klimat och Cirkularitet. För att nå dessa målsättningar har HBV beslutat att med stöd från Sustainable Innovation skapa en process för att snabbare och säkrare identifiera utmaningar, matcha med hållbara lösningar och skala upp dessa innovationer i befintliga och nya avtal till sina medlemmar/ kunder.

Kvarteret Klimatspararna

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till mer energieffektiva och klimatsmarta åtgärder i sina byggnader, men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet. Genom att upphandla tillsammans sparas både tid, pengar och klimat. Bakom initiativet står förutom Sustainable Innovation Fastighetsägarna, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen, Eneff.