Färdplan Färingsö

I Sverige bor en stor del av befolkningen på landsbygden vilka är beroende av den privata, oftast fossildrivna, bilen. Dagens kollektivtrafik uppfyller inte de behov som finns i landsbygden och med det här projektet vill vi snabba på omställningen till en smartare, uppkopplad, autonom och hållbar kollektivtrafik.
Maj 2022
Sep 2023
Färdplan Färingsö

Bakgrund

Projektet startade med en hypotes om att landsbygden kanske är en bättre startpunkt för framtidens autonoma fordon än
stora städer? Hypotesen byggde på att produktionskostnad för kollektivtrafik per användare på landsbygden är betydligt högre än i en storstad. En stor buss, med ofta få passagerare som passerar på en landsväg. I storstaden är det enklare att finansiera en välfylld klassisk buss. Kunde autonoma, uppkopplade och eldrivna fordon, i en ny struktur, ersätta modellen med stora bussar?

Genom att identifiera utvärdera ett antal teknologier och tjänster, exempelvis anropsstyrd kollektivtrafik, ville projektet förbereda för ett pilotprojekt där detta testas med resenärer på Färingsö i Ekerö kommun. Förhoppningen var att vara en stark inspirationskälla i omställningen till en hållbar kollektivtrafik genom att demonstrera nytta, acceptans och effektivitet.

Genomförande

  • Nulägesbeskrivning
  • Analys av state-of-the-art för teknik- och tjänstelandskapet bakom projektidén
  • Genomföra en analys avresenärsacceptansen för projektidén på plats på Färingsö
  • Formulera ett lämpligt scenario för tjänstens utformning
  • Förbereda för nästa steg, en storskalig pilot

Resultat

Projektets slutsats är att det finns goda argument för att fortsätta arbetet och på sikt genomföra en systemdemonstrator för att validera de slutsatser som projektet formulerat. Utvecklingen av och marknaden för autonoma fordon går snabbt framåt
och det finns idag företag, stora systemdemonstrationer och pilotprojekt runt om i världen som driver utvecklingen framåt. Projektet gör bedömningen att inom två år från Q4 2023 så bör teknologin ha mognat tillräckligt för att motivera en
systemdemonstrator. Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ser en kollektivtjänst som bygger på det resenärsunderlag och den föreslagna systemlösningen ut att vara väldigt positiv jämfört med dagens kollektivtrafiklösning.

Presentation

Lyssna till när Roland Elander, projektledare Sustainable Innovation, presenterar projektet och dess resultat.

Webbinarium

Under detta webbinarium får du dels höra om utmaningen med kollektivtrafik i glesbygd och får en inblick i projektets arbete och resultat.

Nästa steg

Projektet var uppdelat i två steg där det första steget var denna genomförbarhetsstudie. Det andra steget kommer att vara ett pilotprojekt där hypotesen kommer att testas och utvärderas med verkliga resenärer på Färingsö inom Ekerö kommun. Projektet har gett förslag på genomförda och pågående piloter och möjliga partners vars investeringar och erfarenheter kan återföras i en systemdemonstrator. Projektet har identifierat lämpliga parter, samt haft inledande diskussioner med dessa. Under arbetet med projektet så har även Ekerö kommun tillkommit som aktiv part, vilket är väsentligt och glädjande. Det bäddar för bra förutsättningar för nästa steg.

Projektnamn
Färdplan Färingsö
Medverkande
K2 / Region Stockholm / Sustainable Innovation
Finansieras av
Drive Sweden

Ansvarig projektledare

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare