Färdplan Färingsö

I Sverige bor en stor del av befolkningen på landsbygden vilka är beroende av den privata, oftast fossildrivna, bilen. Dagens kollektivtrafik uppfyller inte de behov som finns i landsbygden och med det här projektet vill vi snabba på omställningen till en smartare, uppkopplad, autonom och hållbar kollektivtrafik.
Maj 2022
Juli 2023
Färdplan Färingsö

Genom att identifiera utvärdera ett antal teknologier och tjänster, exempelvis anropsstyrd kollektivtrafik, vill projektet förbereda för ett pilotprojekt där detta testas med resenärer på Färingsö i Ekerö kommun.

Förhoppningen är att vara en stark inspirationskälla i omställningen till en hållbar kollektivtrafik genom att demonstrera nytta, acceptans och effektivitet. Projektet är uppdelat i två steg där det första steget är denna genomförbarhetsstudie. Det andra steget kommer att vara ett pilotprojekt där hypotesen kommer att testas och utvärderas med verkliga resenärer på Färingsö inom Ekerö kommun. Efter projektets avslut är tanken att detta ska kunna implementeras på fler platser, både i Stockholmsregionen och på platser i övriga Sverige.

Projektnamn
Färdplan Färgingsö
Medverkande
K2 / Region Stockholm / Sustainable Innovation
Finansieras av
Drive Sweden

Ansvarig projektledare

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare