Systemövergripande IT-nätverk

Energianvändningen i vardagslivet kan med enkla insatser göras mycket effektivare. Ändå fortsätter slöseriet med energi i bostäder, kontor, skolor, sjukhus och butiker. Mycket kan göras med bättre styr- och reglersystem för värme, el, vatten och ventilation, bättre isolering, byggteknik, och belysningsteknik. Avgörande för framgång är dock en intelligent automatisering i kombination med att människors medvetenhet om sin energianvändning växer. Det måste bli enklare att kontrollera sin energianvändning.
Nov 2009
Juni 2013

Forskningsprojektet Systemövergripande IT-nätverk genomfördes som ett samarbete mellan Sustainable Innovation och forskningsinstitutet Swedish Institute of Computer Science (Sics). Syftet var att få energiförbrukande apparater och system i hemmiljö att kommunicera med varandra. Det har talats om det ”smarta hemmet” tidigare.

Nu tas ett steg närmare förverkligande specifikt genom om att göra hushållen mer energieffektiva. Det unika i projektet är att internet, via trådlösa radionät, användes som plattform för kommunikation till och mellan olika system. Det betyder att apparater, allt ifrån larm och ventilation till värmesystem och hushållsapparater, kan sända och ta emot information via internet. Därmed kan de styras via internet eller kommunicera och samverka lokalt. En konkret tillämpning skulle kunna vara att när den boende lämnar huset och aktiverar larmet så skickar larmet signaler till andra system i huset. Som svar kan till exempel lampor, kaffekokare och diskmaskiner stängas av automatiskt. Hushållens energibesparing beräknas kunna uppgå till cirka 15 procent.

Resultat

Vi har visat att det är praktiskt möjligt och dessutom inte längre svårt att integrera system med hjätp av IP. Vi har visat hur man på mycket kort tid och med enkelhet kan applicera Contiki och ansluta sitt system med hjälp av IP och tredjepartsnoder. Under Internet of Things Day i Kista utbildades intresserade i energiapplikationssystemen Contiki och IPv6 för att kunna styra belysning.

De öppna API:er vi utvecklar och använder kommer att göra det lättare för interaktionsdesigners att utveckla bra visualiserings- och kontrollappar för surfplattor och smartphones. I projektet har vi använt surfplattor för visualisering och interaktion med våra system. Projektets huvudmål var att sammanställa och rapportera det tekniska nuläget avseende sensornätverk ur ett energistyrningsperspektiv och bygga en plattform för kommunikation mellan olika tekniker i bostaden. Översikten har gjorts och den tekniska plattformen har utvecklats och hela tiden anpassats till pågående teknisk utveckling och standardisering.

Projektet skulle sedan i samarbete med aktörer på energistyrningsmarknaden såsom reglerföretag, värmepumpsleverantörer, leverantörer av småskalig energiproduktion samt larmbolag skapa ett informationskluster för att hitta kravbilder och byta erfarenheter. Detta kluster bestående av L0 företag fortsätter nu i ett Vinnova- finansierat projekt att tillämpa vår tekniska plattform för att utveckla och utvärdera intelligenta energitjänster till konsumenter i villor.

Lärdomar

Den största utmaningen i projektet var att hitta utvecklad teknik som gick att arbeta med. Projektet har under perioden förändrat sin plan på fältinstallationerna till förmån för förbättrad integration. Vi vill fortsätta samarbeta med externa företag för att vidareutveckla produkter på ett sätt som gör att de passar in i vår vision om att allt kan nås via IP.

Medverkande
Riksbyggen / Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign) / Uppsala Universitet (Teknikvetenskaper)
Finansierades av
Elforsk, Solelprogrammet