Intelligent Energy Management

Solceller och batterilager har börjat dyka upp i allt större grad. Det innebär att vi kommer behöva styrsystem för att använda energin i lokala energinät och som kan optimera energiflöden inom och mellan fastigheter. Styrsystemen kallar vi för Intelligent Energy Management (IEM). I det här projektet som har vi studerat läget idag för intelligenta styrsystem och framtiden för marknaden.

Intelligent Energy Management är det första området att ingå i Energimyndighetens plattform A Challenge from Sweden. Plattformen finns främst till för att främja upphandlingar inom innovation. Energimyndigheten och SISP inledde satsningen under 2015 med en innovationstävling som resulterade i fyra vinnare. Sustainable Innovation har sedan under två år drivit arbetet med att testa och utvärdera de fyra lösningarna i verklig miljö.

Utvärderingarna visar att lösningarna har funktioner som kan öka kundernas egenanvändning av lokal solelproduktion och kan kapa effekttoppar.

Resultat

Projektet har visat att det har krävts mycket handpåläggning från kunderna, de installatörer de har anlitat och IEM-leverantörerna för att få systemen att fungera tillsammans med den lokala utrustningen. Detta beror till stor del på att lösningarna inte till fullo är kommersiella än och att leverantörerna haft begränsade resurser. Vi har även tittat på framtiden för IEM-lösningar.

Utvecklingen kommer att gå snabbare i takt med att lönsamheten för solcellsanläggningar blir allt bättre. Det är också viktigt att priserna på batterilager sjunker. Det samma gäller om tolkning eller förändring av nätkoncessionsreglerna innebär att det blir friare att transportera el mellan byggnader inom t.ex. ett bostadsområde.

Projektet har resulterat i att Beställargruppen för lokala energisystem skapats med representanter från ett 50-tal organisationer där allt från byggbolag till kommuner och fastighetsutvecklare finns representerade. Gruppens syfte är att fortsätta utveckla, dela och sprida kunskap och även genom sina upphandlingar påskynda utvecklingen av smarta lokala energisystem.

Medverkande
Energimyndigheten / Swedish Incubators & Science Parks