…

Intelligent Energy Management


Fler och fler solceller har börjat sättas på taken runt om i landet och batterilager har börjat dyka upp i allt större grad. Det innebär att vi kommer behöva styrsystem för att använda energin lokalt, i lokala energinät, styrsystem som kan optimera energiflöden inom och mellan fastigheter. Dessa styrsystem kallar vi för Intelligent Energy Management (IEM). I det här projektet som har vi studerat läget idag för intelligenta styrsystem och framtiden för marknaden.

Intelligent Energy Management är det första området att ingå i Energimyndighetens plattform A Challenge from Sweden. Plattformen finns främst till för att främja upphandlingar inom innovation. Energimyndigheten och SISP inledde satsningen under 2015 med en innovationstävling som resulterade i fyra vinnare. Sustainable Innovation har sedan under två år drivit arbetet med att testa och utvärdera de fyra lösningarna i verklig miljö.

– Utvärderingarna visar att lösningarna har funktioner som kan öka kundernas egenanvändning av lokal solelproduktion och kan kapa effekttoppar för att minska kostnader för elinköp från nätet, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Projektet har även visat att det har krävts mycket handpåläggning från kunderna, de installatörer de har anlitat och IEM-leverantörerna för att få systemen att fungera tillsammans med den lokala utrustningen. Detta beror till stor del på att lösningarna inte till fullo är kommersiella än och att leverantörerna haft begränsade resurser. Sustainable Innovation har även tittat på framtiden för IEM-lösningar.

– Utvecklingen kommer att gå snabbare i takt med att lönsamheten för solcellsanläggningar blir allt bättre. Det är också viktigt att priserna på batterilager sjunker. Det samma gäller om tolkning eller förändring av nätkoncessionsreglerna innebär att det blir friare att transportera el mellan byggnader inom t.ex. ett bostadsområde, säger Thomas Sundén, VD och projektledare på Sustainable innovation.

Projektet har även resulterat i att ”Beställargruppen för lokala energisystem” skapats med representanter från ett 50-tal organisationer där allt från byggbolag till kommuner och fastighetsutvecklare finns representerade. Gruppens syfte är att fortsätta utveckla, dela och sprida kunskap och även genom sina upphandlingar påskynda utvecklingen av smarta lokala energisystem.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkar Energimyndigheten, Swedish Incubators & Science Parks och Sustainable Innovation.

Relaterat


Mer inom byggnation