Flergångsförpackningar i biomaterial för takeaway

Projektet syftar till att ta fram ett biobaserat flergångsalternativ till den engångsplast som ofta används idag i takeaway-förpackningar. Tanken är att detta ska göras i samarbete med branschen för att ta fram ett enhetligt förslag på hur den här typen av flergångsförpackningar ska kunna returneras på ett smidigt sätt.
Nov 2021
Jun 2022

Bakgrund

Att köpa med sig en kaffe eller lunchlåda i farten blir allt vanligare, och den här typen av konsumtion förväntas öka under de kommande åren. De förpackningar som maten eller drycken levereras i återvinns sällan och är ofta gjorda av plast, vilket är ett slöseri av resurser.

Ur ett samhällsperspektiv finns det flera fördelar med take-away. Matsvinn minimeras genom att osålda råvaror i butik, eller deras motsvarighet i restauranger, kan omvandlas till färdigmat och dryck. Detsamma gäller för konsumenter som kan minimera lagerhållning hemma, med risk för kassation, för att istället köpa lagom stora portioner av färdigmat från butik eller restaurang.

Utmaningen ligger i det växande berg av engångsförpackningar som idag varken återanvänds eller ens återvinns, utan hamnar bland sopor och förbränns eller som ren nedskräpning. I SMEDs rapport åt Naturvårdsverket, /Kartläggning av plastflöden i Sverige/, från 2019, fastslås att det är svårt att få en exakt siffra på hur många plastförpackningar för färdigmat som årligen sätts på den svenska marknaden, men att vi indirekt kan förstå att volymerna är både växande och betydande samt att de flesta av förpackningarna har sitt ursprung i Asien.

Plasten som dominerande materialbas för engångsförpackningarna har en återhållande effekt på marknaden och upplevs som negativt av konsumenterna. Svensk lagstiftning som en konsekvens av EU’s engångsplastdirektiv 2019/904 kommer att börja gälla från 1 januari 2024.

Målsättning

Coop har därför beslutat att tillsammans med marknadens alla aktörer ta initiativet till att definiera och driva ett öppet biobaserat flergångssystem för take-away mat och dryck.

Projektets långsiktiga målsättning är att ersätta dagens engångsbaserade plastförpackningar för take away mat och dryck med ett biobaserat flergångsbaserat system, som hela branschen får nytta av, och som väsentligt förbättrar miljöprestandan jämfört med dagens system som både leder till nedskräpning och stort negativt koldioxidavtryck.

Nästa steg

Projektet avslutades i juni 2022 och vi ansöker för närvarande om ett fortsättningsprojekt i syfte att genomföra storskaliga piloter i Stockholm, Göteborg och Visby tillsammans med Coop, Stora Coop Visby, Stora Enso, Duni, Samhall, Mc Donalds, MAX, Wexiödisk, Ragn-Sells, Svensk Dagligvaruhandel, Visita, IVL, Stockholms Kommun, Avfall Sverige, Panter, &repeat, SIS och Gotlands Besöksnäring.

Medverkande
Coop / Stora Enso / Sustainable Innovation
Finansierades av
Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Ansvarig projektledare

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare